Osniva se Kulturno vijeće u KZŽ-i

U Krapinsko-zagorskoj županiji osniva se Kulturno vijeće pa su pozvane institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove tog tijela. Kandidirani mogu biti kulturni djelatnici i umjetnici iz područja glazbe i glazbeno–scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, filma i kinematografije, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, nove medijske kulture i kulturnog stvaralaštva mladih te međunarodne kulturne suradnje i europske integracije koji su svojim dosadašnjim radom pokazali da mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je vijeće osnovano. No, član Kulturnog vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz navedenih područja. Prijedlozi s obrazloženjem i naznakom za koje područje se kandidat predlaže, podnose se najkasnije do 14. veljače županijskom Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.