OŠ Marija Bistrica obilježava Dan sjećanja na Vukovar

Osnovna škola Marija Bistrica ove će godine na poseban način obilježiti 18. studenoga, Dan sjećanja na Vukovar. Već tijekom cijelog tjedna traju pripreme za obilježavanje ovog dana. Po odjeljenjima održavaju se nastavni satovi, te se prezentiraju učenički radovi na temu Vukovara, a izrađuju se i vukovarske golubice.

Na sam dan sjećanja na Vukovar, 18. studenog, nakon pripreme učenika na satovima razrednog odjeljenja uslijedit će predavanja u Kapelici sv. Petra, koja će održati fra. Zlatko Špehar, bivši gvardijan vukovarski i to u 9 sati za učenike viših razreda, a u 10 sati za učenike nižih razreda.

U Domu kulture u Mariji Bistrici pak prigodni program priređuje dramska i vjeronaučna skupina, od 9 sati za niže, a od 10 sati za više razrede. Od 11 sati u Svetištu MBB-e uslijedit će molitva, nakon koje će učenici položiti bijele golubice na oltar. Nakon toga u 12 sati na označenim mjestima od škole do vrha Bistričke Kalvarije upalit će se lampaši, a izrađene bijele golubice učenici će odnijeti svojim domovima kao simbol sjećanja za Vukovar. Ovaj program pokrenula je vjeroučiteljica Barbara Sipina sa svojom vjeronaučnom skupinom.