Općina Marija Bistrica: Sredstva za otkup zemljišta 3. izmjenom implementirana u proračun za 2014.

U ponedjeljak 29. prosinca održana je izvanredna, 17. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Razlog održavanja sjednice bila je treća izmjena proračuna Općine za 2014. godinu. Naime, kako je Općina uspješno i u rekordnom roku otkupila gotovo 47 tisuća kvadrata u zoni između obilaznice i potoka Bistrica, namijenjenih za izgradnju vrtića, škole, dvorane i drugih javnih sadržaja te 6 tisuća kvadrata za proširenje groblja, ta je sredstva trebalo implementirati u proračun za 2014. godinu, koji je tako doživio svoju treću izmjenu. Prema trećoj izmjeni proračun je veći za 2 milijuna kuna i sada iznosi 15.824.641,05 kn. Predviđena sredstva za otkup zemljišta povećana su ukupno za 2.540.000,00 kn. Dva milijuna kuna bila su oročena, a plod su racionalnog poslovanja i ušteda u zadnjih godinu i pol dana, dok je 540.000,00 kn preraspoređeno kroz sam proračun.

Načelnik Josip Milički je na sjednici rekao i kako je ovo vrlo važan preduvjet za projekt izgradnje vrtića, čija se vrijednost procjenjuje na 10 milijuna kuna. Od toga i do 80 posto moguće je dobiti kroz EU fondove, a 10 posto iz državnog proračuna i to je smjer u kojem će se nastaviti, naglasio je načelnik. Da je ovo povijesni trenutak za Mariju Bistricu, još je jednom ponovio i predsjednik Vijeća Teodor Švaljek, a nakon glasovanja o izmjeni vijećnicom se prolomio i spontani pljesak.