Općina Marija Bistrica potiče poljoprivredu

U utorak 26. travnja održana je 30. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Nakon usvajanja Zapisnika sa 29. sjednice, jednoglasno su odabrani članovi Nadzornog odbora komunalnog poduzeća u osnivanju Lijepa Bistrica d.o.o. Za predsjednika je izabran Veljko Mahmet, za zamjenika predsjednika Teodor Švaljek, a za još tri člana Nedeljka Habazin, Miroslav Štagar i Suzana Hajnić. Također, pročelnica Sanja Slunjski imenovana je direktoricom na mandat od 6 mjeseci za potrebe osnivanja poduzeća, a nakon toga bit će raspisan natječaj za direktora. Vijeće je malo izmijenilo i Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti, koja je promijenjena u dijelu da Ugostiteljski objekti na području Općine petkom, subotom i u dane pred blagdane mogu raditi do 2 sata. Vrlo važnim ocjenjeno je donošenje odluke o poticaju u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica. Odluka se sastoji od 3 vrste poticaja tj. Općina Marija Bistrica će poljoprivredna gospodarstva na svom području poticati na povećanje broja stoke i svinja, te uzgoj i držanje krava, kao i sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite. Poticat će se poljoprivredna gospodarstva i domaćinstva koja posjeduje do 5 grla. Općinski poticaji za povećanje broja stoka i svinja ostvaruju se prema podnesenom zahtjevu za povrat sredstava umjetnog osjemenjivanja i dostavljenom računu od Veterinarske ambulante o obavljenom umjetnom osjemenjivanju krava i krmača. Subvencija osjemenjivanja krava i krmača dodjeljuje se po osjemenjenoj kravi i krmači samo za prvo osjemenjivanje u iznosu od 100,00 kuna.   Poticaj za uzgoj i držanje krava odobrit će se domaćinstvu i poljoprivrednom gospodarstvu za kravu upisanu u jedinstveni registar domaćih životinja u iznosu od 500,00 kuna i to za najviše dvije krave u kalendarskoj godini po domaćinstvu. Sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite u visini od 1% odobriti će se pak za ranije preuzete obveze do donošenja ove Odluke o  poticaju prema otplatnom planu otplate, a novi zahtjevi će se preuzimati u suradnji i prema pozivu Krapinsko-zagorske županije. Pri kraju sjednice članovi vijeća donijeli su i Odluke o osnivanju prava služnosti, vezano uz brzu cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok, za katastarske čestice – jednu u Poljanici Bistričkoj i tri u Selnici. Riječ je o odluci na temelju zahtjeva Hrvatskih cesta, a u vezi izgradnje spomenute brze ceste.