Održana Skupština KUD-a Lovro Ježek Marija Bistrica

U petak je održana Skupština KUD-a Lovro Ježek Marija Bistrica. Skupština je održana sukladno epidemiološkim mjerama, putem interneta i svi su članovi mogli izravno sudjelovati u raspravama i direktno glasati. Prihvaćena su izvješća o radu u kalendarskoj godini 2018. i 2019, kao i u kalendarskoj godini 2020. – od 01.01.-18.12.2020.g. Također prihvaćen je Plan rada za 2021.g – planirane su aktivnosti i nastupi prema prijašnjim godinama odmah nakon stabilizacije situacije uzrokovane pandemijom. Plan je uz nastupe i već uobičajene godišnje smotre realizirati i putovanje i nastup folklorne sekcije u Poljskoj u kolovozu 2021. koje nije bilo moguće organizirati ove godine. Planirana je nabava opreme i popravci instrumenata i priprema za proslavu 50 godina djelovanja KUD-a i 130 godina djelovanja limene glazbe koja će se održati 2024. Početkom 2021. planira se početi s pripremama za proslavu tih obljetnica te izrade monografije. Poruka je poslana i svim sadašnjim i nekadašnjim članovima da stare fotografije koje vjerojatno postoje u arhivi svakog člana da ih skeniraju (označe godinu nastanka ili nastup) i pošalju na mail adresu KUD-a: kudlovrojezek@gmail.com.