Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općina Marija Bistrica

U utorak je održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općina Marija Bistrica. Iz dnevnog reda izdvajamo donošenje odluke o izradi šestih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica i petih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1). Razloge je pojasnio načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički, koji je podsjetio da je zadnja izmjena oba plana bila još 2018. godine. ”U tom periodu su stizali zahtjevi ako građana, tako i tvrtki, svih onih koji imaju planove građenja objekata ili prenamjene zemljišta. Skupilo se preko 50 zahtjeva, među njima i ozbiljni projekti, pa smo odučili pomoći investitorima kako bi moglo lakše realizirati svoje projekta. ” – rekao je načelnik i dodao da se još uvijek mogu predati zahtjevi za prenamjenu objekata, a krajem listopada ili početkom studenog očekuje se i završetak postupka.  Vijeće je jednoglasno donijelo i odluke o načinu plaćanja naknade za korištenje Odlagališta otpada ”Tugonica” u Mariji Bistrici i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, i to sa svrhom da se regulira naplata prema korisnicima tog odlagališta. Načelnik Milički je podsjetio da je novi zakon donio i nove obveze u gospodarenju otpadom i reguliranje odnosa vlasnika odlagališta, općine na čije je području odlagalište i JLS koje dopremaju svoj otpad, kao i vlasnike nekretnina koje se nalaze u krugu od 300 metara od odlagališta. ”U tom smislu smo donijeli odluku o načinu plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada u Tugonici, odnosu o uvođenju komunalna naknade. S druge strane prema svim JLS koje dovoze smeće na područje općine Marija Bistrica, uveli smo naknadu od 20 % na cijenu po toni predanog miješanog komunalnog otpada. Svi koji dovoze smeće morat će plaćati naknadu” rekao je Milički i dodao da je Zakon napokon definirao odštetu za umanjenje nekretnine svi vlasnicima koji se nalaze u krugu od 300 metara od odlagališta, uz uvjet da objekti moraju biti izgrađeni prije 1982. godine, kada je počeo s radom odlagalište.

Uskoro natječaj za davanje u zakup prostora bivše ”Tehnomehanike”

Vijeće je također donijelo odluku o raspisivanju i provedbi natječaja za davanje u zakup dijela Poduzetničke zone 1, tj. prostora bivše ”Tehnomehanike”. Načelnik je podsjetio da je prije dvije godine Vlada RH dala na vlasništvo i upravljanje zonu ”Tehnomehanike”, no nekretnine nisu bile upisane, pa je ovo vrijeme potrošeno za legalizaciju, snimak postojećeg stanja i dobovanje uporabnih dozvola. ”Nakon toga je izrađena procjena sudskog vještaka o mjesečnoj naknadi za iznajmljivanje tog prostora u sadašnjem derutnom stanju i koliko bi bila u obnovljenom stanju. Važan element koji će se pojaviti u tom natječaju je rok u kojem se mora uložiti određeni iznos, a radi se o oko 11,5 milijuna kuna, da bi se ti objekti stavili u funkciju. Natječaj je po meni uistinu korektan i ozbiljan, sa svim jamstvima, da ne može ući netko i na neki način zavlačiti tu priču. Postoje jasni rokovi i cilj je da se pokuša otvoriti proizvodna djelatnost” – rekao je Milički dodavši kako je natječaj u planu za otprilike mjesec dana i kako se nada da će se netko javiti. Nakon ove sjednice, u petak 8. srpnja na rasporedu je Svečana sjednica povodom Dana Općine, koji se slavi 13. srpnja, na Svetkovinu MBB-e.  (Elvis Lacković)