Održan sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima

Jučer je maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini održan sastanak župana Željka Kolara, zamjenika Jasne Petek i Anđelka Fereka-Jambreka, predsjednice skupštine Vlaste Hubicki, potpredsjednika skupštine Tomislava Končevskog i županijskih pročelnika sa gradonačelnicima i načelnicima. Prva tema bila je izrada Master plana rekonstrukcije javne rasvjete, o kojem su govorili ravnatelj REGEA-e, Julije Domac i voditelj Odjela za energetske analize i praćenje, Ivan Pržulj. Predstavljene su prednosti okrupnjavanja projekta čijom bi realizacijom javna rasvjeta postala energetski učinkovitija, ostvarile bi se bitno veće uštede energije, smanjili troškovi za javnu rasvjetu, a ono što je također naglašeno projekt neće predstavljati nikakav dodatni trošak za gradske i općinske proračune. Naime, posebno su istaknute prednosti takvog zajedničkog projekta pri apliciranju za sredstva iz strukturnih fondova. Prezentirane su 3 faze od kojih je prva studija master plana, potom izrada projektne dokumentacije, te provedba. Ključni dokument koji je potreban je Sporazum o suradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Ravnatelj REGEA-e Julije Domac je naglasio kako je ovaj projekt složen i ozbiljan ali smatra da je Krapinsko-zagorska županija spremna na takve akcije. Župan Željko Kolar je naglasio da neke jedinice lokalne samouprave javnom rasvjetom pokrivaju samo centar, dok neki imaju pokriveno čitavo područje, te bi ovim projektom sve jedinice bile u istom položaju. Načelnici su pozdravili inicijativu i pokazali zainteresiranost za projekt. Na jučerašnjem skupu prezentirana je i Studija odvodnje, tj. priprema projekata za izgradnju sustava odvodnje na distributivnom području Zagorskog vodovoda d.o.o. kojega je predstavio direktor Mario Mihovilić. Predstavio je izgradnju sustava odvodnje kroz nekoliko faza, od čega kao prioritet aglomeraciju Zabok i Zlatar. Kao veći problem istaknuto je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Aglomeraciju Krapina prezentirala je Katarina Posilović direktorica Krakom-a d.o.o.. Jedna od tema sastanka predstavnika županije sa čelnicima gradova i općina bila je sufinanciranje rada logopeda na području KZŽ koju je prezentirala zamjenica župana Jasna Petek, te istaknula kako prema istraživanju na 1783 djece u KZŽ, koje je provelo Hrvatsko logopedsko društvo – podružnica KZŽ 32,7% djece ima jezično – govorni poremećaj. Cilj je zajednički model Krapinsko – zagorske županije (domovi zdravlja), jedinica lokalne samouprave i OB Zabok. Načelnici su i za ovaj projekt također pokazali zainteresiranost. Na jučerašnjem sastanku bilo je i govora o Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Prezentirala ga je Ana Markuz, načelnica Sektora za provedbu razvojnih programa, te pozvala načelnike i gradonačelnike da prijave što više kvalitetnih projekata na natječaj koji je otvoren do 10. veljače 2014. godine. Za projekte iz Krapinsko-zagorske županije na raspolaganju je 2.448.000,00 kuna. Peta i posljednja točka odnosila se na informiranje o sustavu zaštite i spašavanja kojega je prezentirao pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina, Dražen Strabić, te upoznao načelnike, gradonačelnike i župana sa zakonskim obvezama. Na kraju sastanka župan Željko Kolar najavio je kolegije sa načelnicima i gradonačelnicima koji će održavati redovito prije Županijske skupštine.