Održan sastanak predstavnika Županije i čelnika lokalne samouprave

Jučer, 28.svibnja je u Krapini održan sastanak predstavnika Krapinsko-zagorske županije s gradonačelnicima i načelnicima s područja Županije. Glavna tema sastanka bila je koordinacija aktivnosti vezanih uz dostavu podataka potrebnih za izradu studije izvodljivosti za Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica. Direktor „Piškornice“, Mladen Jozinović, izvijestio je o realizaciji samog projekta i objasnio da je cilj sastanka precizno upoznavanje gradonačelnika i načelnika s razlozima i metodama dostave podataka o točnim količinama i tokovima otpada na području Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar istaknuo je da je u posljednjih godinu i pol dana napravljen veliki iskorak u projektu Piškornica. -Društvo će se već od sljedeće godine samo financirati, što će nama omogućiti da dodatan novac usmjerimo u sanaciju divljih odlagališta na području naše Županije. Uvjeren sam da ćemo na vrijeme ispuniti preuzete obaveze i da ćemo već i prije 2018. godine odlagati naš otpad u Piškornicu“- zaključio je župan Kolar. Jedna od tema na jučerašnjem sastanku bio je Masterplan javne rasvjete. O aktivnostima vezanim uz taj projekt čijom se realizacijom planira postići energetska ušteda od 60%, govorili su predstavnici REGEA-e, Ivana Horvat i Ivan Pržulj. Na ovom sastanku bilo je riječi i o pomoći građanima, korisnicima zajamčene minimalne naknade, koji se griju na drva. V.d. pročelnice resornog županijskog Upravnog odjela, Martina Gregurović Šanjug, izvijestila je o proceduri pomaganja građanima, korisnicima takve zajamčene minimalne naknade.