Od danas na Maclju servis dobrodošlice

Tradicionalni Servis dobrodošlice turistima, na svim hrvatskim graničnim prijelazima, pa tako i na Maclju, s radom počinje danas, 29. lipnja. U Servisu će raditi redovni studenti koji će na prelasku hrvatske granice dočekivati turiste i biti im na raspolaganju, kad su u pitanju servisne informacije. Jedan od ciljeva Servisa je upoznati turiste i s ponudom Krapinsko-zagorske županije, kako ona ne bi bila samo jedna od prolaznih točaka na putu prema moru, već destinacija na kojoj bi se turisti zaustavili i uklopili je u svoj plan godišnjeg odmora.