Objavljen Natječaj za 19. Recital ”Željka Boc”

Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica objavila je natječaj za 19. Recital ljubavne poezije „Željka Boc“ 2022. Sudjelovati mogu autori koji pošalju najviše tri, do sada neobjavljene pjesme, na standardnom jeziku, isključivo ljubavne tematike. Pjesme moraju biti prepisane u 5 primjeraka i označene istom šifrom, a na zahtjev članova stručnog suda mole se pjesnici koji su do sada sudjelovali na Natječaju da ne ponavljaju šifre od prijašnjih godina jer će biti diskvalificirani. Uz pjesme treba poslati zatvorenu omotnicu u kojoj se nalaze: ime i prezime autora, broj telefona, adresa i šifra kojom su pjesme označene. Pjesme treba poslati i u elektronskom obliku na mail: knjiznica.marija.bistrica@gmail.com ili na CD-u ili DVD-u. Najuspješniji radovi, koje će izabrati Stručni ocjenjivački sud, bit će javno izvedeni na večeri 19. Recitala, na Valentinovo, 14. veljače 2022. godine.  Natječaj je otvoren do 6. siječnja 2022. godine, a pjesme se šalju na adresu Općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrica, p.p. 25, 49 246 Marija Bistrica s naznakom ”za Recital Željka Boc”. Pjesme poslane na natječaj ne vraćaju se, a rezultati Natječaja bit će poznati početkom veljače.