O knjizi „put k savršenosti“ sv. Terezije Avilske (5)

U prethodnim emisijama upoznali smo vas s poviješću dviju redakcija, a u današnjoj emisiji o djelu Put k savršenosti govorit će se po temama koje obrađuje.

       Teme koje sv. Terezija razvija u drugoj redakciji Puta savršenosti su prije svega:
1.    Sloboda izbora ispovjednika, što nema u prvoj.
2.    sloboda da se konzultiraju teolozi, iako nisu ispovjednici.
3.    Posebno nauka o molitvi sabranosti, smirenosti i sjedinjenja, poglavlje 28, 29, i 31.
4.    Zatim o napastima, o ljubavi, o strahu Božjem i još neke druge teme.

Na početku Terezija nije dala nikakav naslov djelu. Tek poslije ovu drugu redakciju knjige naziva jednostavno knjižica. U pismima spominje: „Da li je on dobio njezinu knjižicu.“ Ili „Da li je dobio njezinu knjižicu o Očenašu?“
Tek kasnije jedna je nepoznata ruka, trudeći se jako da imitira Terezijin rukopis, napisala na početku Put savršenosti i taj se naziv zadržao do danas, iako nije izvorno od Terezije. Jest da Terezija u samom djelu govori o putu molitve, o putu kontemplacije, ali nema ovog naziva kojim je nazvana knjiga: Put savršenosti.
Sigurno je da je tom knjigom Terezija htjela predstaviti kako izgled obnovljenog Karmela. Po njoj to je idealna zajednica, utemeljena na bratskoj ljubavi i nasljedovanju Isusa Krista.
Zajednica se temelji ili nagrađuje na tri kreposti: bratska ljubav, nenavezanost ne samo na materijalno, nego i na druge stvari: duhovno, zdravlje, čast, rodbina itd. i poniznost. Udareni ovi duhovni antropološki temelji moguće je onda razviti posebno oblik molitve, osobne i zajedničke koji vodi do sjedinjenja s Bogom. Takva molitvena i bratska zajednica sigurno ostaje po njoj apostolska zajednica. Zajednica koja svjedoči, a to znači zajednica koja naviješta. Ona u prvom dijelu govori o nužnost askeze da bi se moglo doći do mistike. Slijedeći korak po korak razvoj milosti u životu jedne osobe koja živi vjerno svome kršćanskome ili redovničkom pozivu.
U svojoj pouci o molitvi ona se služi Isusovom molitvom Očenaša da preko Gospodnje molitve da određene odgovore na neka molitvena pitanja. Tako po noj:
* Nebesa su naša nutrina gdje se molitelj mora usmjeriti i tu ući kako bi mogao obavljati molitvu sabranosti. Iznad svega Put savršenosti imao je nekako zadatak objasniti što je to molitva sabranost, na čemu ćemo se posebno zadržati. Zatim.
* Kraljevstvo Božje nam dolazi po molitvi smirenosti ili mira: to je već mistična molitva.
* Činiti volju Božju znači htjeti nositi svoj križ zajedno s Isusom.
* Kruh naš svagdanji je Euharistija.
* Otpusti nam duge naše znači nadići problem časti. Terezija je uvjerena: naše napetosti su uvijek problem časti. To pitanje časti bilo je aktualno u njezino vrijeme, već sam govorio o tome puno. Ali, može se reći da je danas to isto. Problem časti: ona je ili on je mene povrijedio. Da je nekoga drugoga može se tolerirati, ali mene. Tako da su uvijek napetosti i zbog toga što je netko dirnuo u moje veličanstvo.
* Za nju, napasti su, što je zanimljivo: lažna poniznost, zatim pomanjkanje pouzdanja u oproštenje i ljubav Božju, te činiti nerazboritu pokoru. Kada govori i napasti, o tome govori.
* Izbavi nas od zla: zlo je navezanost na svoj život, na svijet i njegove idole.
Terezija je planirala komentirati i Zdrvomarijo, ali joj se molitva Očenaša prilično otegla, pa je onda odustala. Nećemo govoriti o knjizi kao takvoj, jer bi trebalo izvlačiti najrazličitije teme, a to znači obraditi knjigu kao takvu. Vama je poznata i ona se preporuča uvijek ne samo u novicijatu, nego knjiga koja je jedan praktični manual.