Nova knjiga

Sve o papinu primatu

 Knjiga “Petrovska služba. Stijena jedinstva i kamen spoticanja. Povijesno-teološki, biblijsko-dogmatski i ekumenski pogledi” profesora dogmatske teologije Nike Ikića objavljena je u izdanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i “Glasa Koncila” iz Zagreba.

Na 274 stranice Ikić obrazlaže ekumenski kontroverznu, a često krivo tumačenu i slabo razumijevanu teološku temu “petrovske službe”, odnosno papina primata i svih pitanja koja su s njim povezana.

Knjiga je tematski podijeljena na tri cjeline. Nakon uvodnoga tumačenja osnovnih pojmova, prva cjelina donosi povijesno-teološki razvitak tematike: u prvom tisućljeću kroz različite faze, u drugom mileniju u nekoliko vremenskih razdoblja te na Prvome i Drugome vatikanskom saboru, odnosno u poslijesaborskim dokumentima.

Druga cjelina posvećena je biblijskomu, ekleziološkomu i dogmatskomu značenju i utemeljenju papina primata.

Treća cjelina prikazuje istu temu na osnovi stavova reprezentativnih nekatoličkih kršćanskih teologa (pravoslavnih, anglikanskih, evangeličkih, luteranskih i reformiranih).

U zaključnim razmišljanjima Ikić objašnjava ideju o “povratku na izvore”, kao i potrebu daljnjeg razjašnjenja odnosa primata i episkopata, autoriteta i supsidijarnosti, suvereniteta i kolegijalnosti u Crkvi.

Na kraju, kao zaključak cijele knjige, autor u vjeri, nadi i ljubavi predstavlja ekumenska očekivanja u budućnosti. (vp)

Knjiga “Petrovska služba. Stijena jedinstva i kamen spoticanja. Povijesno-teološki, biblijsko-dogmatski i ekumenski pogledi” može se po cijeni od 120 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

O AUTORU

Mons. Niko Ikić rođen je 15. kolovoza 1952. u Boću, kod Brčkoga. Maturirao je 1971. god. u Zagrebu, za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen 1977. god. a studij teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu apsolvirao 1978. godine. Na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču magistrirao je 1984. te 1988. doktorirao iz područja ekumenske teologije. Od 1991. do 1997. god. asistent je na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču (Institut za patrologiju i istočno bogoslovlje), a od 1997. god. profesor je dogmatske teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (danas Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu). Dvanaest godina predavao je i eshatologiju.

Nova knjiga

Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni

 “Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine” knjiga je vrhbosanskog svećenika monsinjora dr. Mate Zovkića objavljena u suizdanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Glasa Koncila.

Riječ je o tematskoj autobiografiji, podijeljenoj u četrnaest tematskih cjelina, u kojoj je Zovkić opisao svoj svećenički život i pastoralno djelovanje od godine njegova ređenja 1963. do povlačenja u mirovinu 2012. i zlatne mise 2013. godine. U nju je utkao političke i pastoralne prilike Vrhbosanske nadbiskupije, koje su se urušavanjem komunističkoga sustava u Jugoslaviji i nastajanjem nove države Bosne i Hercegovine znatno promijenile. One su opisane u posebnom prilogu tj. u drugom poglavlju knjige pod naslovom “Vrhbosanska nadbiskupija u vrijeme komunističke vlasti (1945.-1990.)”. To poglavlje donosi i sjećanje na proces i zatvor zbog gradnje nove župne crkve u Derventi pokojnog vrhbosanskog svećenika Ivana Kuprešaka.

Poticaj za pisanje autor je pronašao tijekom bolesti kada je razmišljajući o svom životu i svećeničkom djelovanju zaključio da bi bilo korisno zapisati nešto o njegovim susretima s područja ekumenizma i međureligijske suradnje. Zovkićevi događaji, doživljaji, suradnici te profesorski doprinosi opisani u knjizi kamenčići su za mozaik povijesti Vrhbosanske nadbiskupije u drugoj polovici 20. st. i prva dva desetljeća 21. st., ali i povijesti Crkve u Hrvata. (vp)

Knjiga “Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine” može se po cijeni od 160 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

O AUTORU

Mons. dr. sc. Mato Zovkić rođen je 9. svibnja 1937. u Tramošnici Donjoj, Nadbiskupija vrhbosanska. Školovao se u sjemeništu u Dubrovniku, Zagrebu i Đakovu, gdje je maturirao 1957. god. Studij teologije započeo je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu 1959. god. Za vrhbosanskog svećenika zaređen je u Đakovu 29. lipnja 1963. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je u lipnju, a licencijat iz teologije postigao koncem listopada 1965. god. Doktorsku disertaciju obranio je 1968., a na Papinskom biblijskom institutu je u 1972. postigao i licencijat iz Svetog pisma.

Od 1976. do 1983. bio je rektor Vrhbosanske katoličke bogoslovije. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 1993. svojim počasnim prelatom. Od 1997. god., kad je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji pokrenut časopis “Vrhbosnensia”, jedan je od pet urednika časopisa. Od 2006. redovni je profesor na katedri Svetoga pisma Novoga zavjeta. Vrlo često sudjeluje na znanstvenim skupovima koji se bave biblijskim i ekleziološkim temama te ekumenskim i međureligijskim dijalogom. Na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji (danas KBF) predavao je do 2009. Danas je umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije.
 

Nova knjiga

Povijesti pavlinskog samostana u Lepoglavi

 Knjiga “Povijest pavlinskoga samostana blažene djevice Marije u Lepoglavi” Kamila Dočkala objavljena je u izdanju Župnog ureda Bezgrješnog začeća BDM Varaždinske biskupije i nakladi Glasa Koncila. Djelo su uredili mons. Andrija Kišiček, lepoglavski župnik, dr. sc. Sanja Cvetnić i dr. sc. Danko Šourek.

Knjiga zagrebačkoga kanonika Kamila Dočkala (1879.–1963.) o povijesti pavlinskoga samostana u Lepoglavi u rukopisu je dovršena još davne 1953. godine, a sastoji se od dvije obimne cjeline: “Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije u Lepoglavi” i “Veza pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije sa svijetom”.

Na više od 500 stranica autor čitatelja upoznaje s važnim dijelom bogate baštine hrvatskih pavlina, provodeći ga kroz burnu povijest njihova najvećega te u kulturnom i umjetničkom pogledu najznačajnijega samostana. Nižući povijesne zgode od osnutka samostana (1400.) do njegova ukinuća (1786.) i kasnijega pretvaranja u kaznionicu (1854.), s detaljnim uvidom u arhivsku građu te njezinim tumačenjem u širem društvenom, kulturnom i umjetničkom kontekstu sjeverne Hrvatske Kamilo Dočkal omogućio je uvid u najslavnije poglavlje povijesti Lepoglave, duboko usađeno u našu baštinu. Dokazuju to imena zaslužnih hrvatskih pisaca i slavnih umjetnika pavlina, poput Marka iz Dubrave, Ivana Belostenca, Hilarijona Gašparotija, Josipa Bedekovića, Ivana Krstitelja Rangera, Aleksija Königera, te moćnih velikaških rodova poput Celjskih, Korvina, Frankopana, Draškovića i brojnih drugih, čiji su životi bili čvrsto povezani upravo s nekadašnjim lepoglavskim samostanom. (gk)

Knjiga “Povijest pavlinskoga samostana blažene djevice Marije u Lepoglavi” može se po cijeni od 250 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.

Zahvaljujem svima koji su se trudili napisati i prikupiti ovu građu o samostanu u Lepoglavi, a posebno župniku mons. Andriji Kišičeku, vjernom čuvaru i vodiču mnogim posjetiteljima samostana i crkve BDM, koja je tijekom 40 godina komunističke strahovlade bila zatvorena za bogoslužje. Uz ljepotu baroka, u crkvi je pohranjen i oltar na kojem je svakoga dana služio misu bl. Alojzije Stepinac u svojoj ćeliji.

Ono što mons. Kišiček ne stigne ispričati, moći ćete pročitati u ovoj knjizi. Čitajući putujte u prošlost, da biste bolje mogli razumjeli sadašnjost i s ponosom gledali prema budućnosti.

Josip Mrzljak, varaždinski biskup

Nova knjiga

Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima

 Knjiga dr. Darka Tomaševića “Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima” objavljena je u suizdanju Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Sarajevu i Glasa Koncila.

Knjiga je nastala kao poticaj da se prije svega studentima olakša rad na znanstvenom polju, jer je prvi znak znanstvenosti pravilno korištenje znanstvene metodologije. Autor predlaže uglavnom, iako ne i isključivo, anglosaksonsku metodologiju, pri čemu je nastojao inkorporirati i pravila koja su prihvaćena i na hrvatskom govornom području.

Razloga za izbor navedene metodologije je više: literatura na engleskom jeziku je sve brojnija, a navedeni način citiranja sve zastupljeniji. Pritom, kako i sam u predgovoru ističe, nije riječ o “amerikanizaciji” teološkog citiranja na hrvatskom govornom području. Naime, takav način citiranja je općeprihvaćen i službeni način klasificiranja knjižnih jedinica u bibliotekarstvu (npr. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnici HAZU-a…), gdje se na temelju punktacije može jasno zaključiti o čemu se radi, bez obzira na to poznaje li se dotični jezik ili ne.

Knjiga u devet poglavlja donosi sve što je potrebno za pravilno korištenje znanstvene metodologije pri pisanju znanstvenog rada: dijelove pisanog rada, kratice, interpunkciju, korištenje velikih slova, kurziva i navodnika, citiranje, pisanje bilježaka, bibliografiju, usporedbu uporabe podnožnih bilježaka i bibliografije te formate i pojedine primjere. (gk)

Knjiga “Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima” može se po cijeni od 60 kuna naručiti putem interneta, telefonom na broj 01/4874 315, nabaviti u Glasu Koncila na Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.