Nosiva uloga sveučilišta na putu povratka hrvatskoga društva

Euharistijskim slavljem, blagoslovom laboratorija za psihološka istraživanja i akademskim činom proslavljen je u petak 30. svibnja Dan Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta u Zagrebu. U uvodnoj riječi predstavnicima crkvenoga, sveučilišnoga, političkoga i društvenoga života Hrvatske veliki kancelar HKS-a zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić najprije je ukazao na misli pape Franje iz pobudnice “Evangelii Gaudium (Radost evanđelja)”. Izrazio je radost zbog rasta Sveučilišta u vrijednostima i zalaganju, na tragu Kristova poziva Radosnom viješću, na koju potiče i Papa. “Raduje me vaša uključenost u raznim inicijativama Crkve, ali i maštovitost glede uključivanja u život hrvatskoga društva. Čuvajte u svome sveučilišnom životu duh zajedništva i suradnje, duh otvorenosti i zahvalnosti da biste bili znak novosti i pogled nade, tako potrebne našem društvu, Hrvatskoj, Europi i svijetu”, napomenuo je kardinal Bozanić, dodavši kako je sveučilište predivan prostor u kojemu se čuva otvorenost, kojemu je strano sužavanje spoznaja, zatvaranje u ideologije, bježanje od pitanja što ih donosi život. “Poteškoće u životu sveučilišta nastaju upravo onda kada se njihovo djelovanje pokušava podvrgnuti onim ciljevima koji ne rastu iz duhovnih vrijednosti. Svaki takav pokušaj završava u nastojanju ograničavanja slobode i istine. Ako se, pak, to događa tada je u društvu moguće širenje nepoštenja, sukoba, manipulacije i ideologije”, kazao je zagrebački nadbiskup, ističući kako se ne može govoriti o rastu i napretku društva ako se želi drugoga poniziti, obescijeniti ili vladati nad slobodom savjesti. “Vjerujem da više nitko nema dvojbe o činjenici da su naši današnji problemi na svim područjima povezani s dubljom krizom koju se može nazivati raznim imenima, od krize duha do krize morala. Put povratka za hrvatsko društvo je ponovno otkrivanje duhovnih vrijednosti, pri čemu sveučilišta moraju imati nosivu ulogu, jer obuhvaćaju razna ljudska iskustva, pristupe, metode, vjeroispovijesti, znanosti i umjetnosti”, naglasio je kardinal Bozanić. Naveo je kako se procesi u suvremenome svijetu odvijaju na dvije razine – razini pojmova i razini stvarnosti. “Na razini pojmova pokušava se ostaviti dojam zbližavanja i zajedništva, ali se u stvarnosti često događaju isključivanja i sukobljavanja. Primjećujemo da su neki pojmovi ostali ispražnjeni od svoga sadržaja ili je taj sadržaj uvelike okrnjen. Među njima su svakako: dostojanstvo čovjeka, otajstvo života, vrijednost rada, istinska sloboda itd.”, naveo je veliki kancelar HKS-a. Zaključio je kako je dugi put, kojim je tijekom povijesti prošla Crkva, ostavio za sobom jasan trag neprolaznih vrijednosti te se po tim vrijednostima mora prepoznavati i “ovo naše sveučilište.” Rektor HKS-a dr. Željko Tanjić podsjetio je na 10. obljetnicu donošenja odluke HBK-a o pokretanju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta, te iznio podatak kako je na tri smjera Sveučilišta, odjelu povijesti, sociologije i psihologije upisano 310 studenata, uz 67 zaposlenika. Naveo je i niz aktivnosti, potpisanih sporazuma s raznim (sveučilišnim) institucijama, kao i osnivanje Centra za istraživanja totalitarnih sustava. Predsjednik HBK-a zadarski nadbiskup Želimir Puljić ukazao je kako HKS, unatoč kratkom postojanju, ucijepljen na mrežu crkvenih učilišta i sveučilišta koja su nicala diljem Europe od 11. do 17. stoljeća, među kojima je i ono u Zadru, utemeljeno 1396. g. od strane dominikanaca te zagrebačko koje su osnovali isusovci tri stoljeća kasnije. “Taj dugi povijesni hod prepoznaje se upravo i u poslanju ovoga Sveučilišta koje je utkano u njihov program, a opisuje se kao trajno traganje za istinom kroz istraživanje, čuvanje i prenošenja znanja za dobrobit društva, s osobitom pozornošću na odgoj cjelovite osobe u katoličkoj tradiciji i u duhovnosti kako nalaže apostolska konstitucija 'Ex Corde Ecclesiae”, kazao je nadbiskup Puljić. Pozdravne riječi uputili su još rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i predsjednik Rektorskoga zbora visokih učilišta RH dr. Alfio Barbieri, izaslanik predsjednika HAZU-a akademik Tomislav Raukar, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i športa dr. Ružica Beljo Lučić te savjetnica predsjednika RH za znanost, visoko obrazovanje i vjerske zajednice dr. Ankica Marinović. “Katolička sveučilišta u današnjem svijetu” bio je naslov “Lectio magistralis” pročelnika Kongregacije za katolički odgoj kardinala Zenona Grocholewskoga. Iznio je pregled dokumenata, zakonodavstva, raširenost i specifičnosti katoličkih sveučilišta, navodeći kako moraju stremiti visokome standardu, osobito u dvama temeljnim aspektima: akademskoj razini i katoličkom identitetu. Prije akademskoga čina misno slavlje u sveučilišnoj kapelici predvodio je pomoćni biskup zagrebački i prvi rektor HKS-a dr. Ivan Šaško, a potom je kardinal Bozanić blagoslovio moderni i bogato opremljeni laboratorij za psihologijska istraživanja. (tš, gk)