Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica

DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK MARIJA BISTRICA

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA PUŠLEK

MARIJA BISTRICA

ZAGREBAČKA 15

OBJAVLJUJE N A T J E Č A J

za upis djece u Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica za pedagošku godinu 2020/2021. – primarni desetosatni program

Za upis djeteta potrebno je dostaviti:

 

  • Zahtjev za upis djece
  • Potvrdu o mjestu prebivališta ili kopiju osobnih iskaznica roditelja
  • Rodni list djeteta (kopiju)
  • Potvrde o zaposlenosti roditelja
  • Ostale potvrde kojim se dokazuju prava iz Članka 5. Pravilnika o upisu djece

 

Natječaj je otvoren od 11.05. do 22.05. 2020. godine.

Nepotpuna dokumentacija i pristigla nakon roka natječaja neće se razmatrati.

Roditelji koji nisu ostvarili pravo upisa za svoje dijete po prošlogodišnjem natječaju dužni su podnijeti potpunu dokumentaciju po ovom natječaju.

Liste novoprimljene djece bit će objavljene na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica do 08. lipnja 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju slati poštom (radi Covid -19) na adresu vrtića:

Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica ili

na mail adresu vrtića: djecji.vrtic.puslek@kr.t-com.hr (sa opcijom potvrde o primitku maila) Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 468-297.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pušlek