Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima

Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtimaKrapinsko – zagorska županija objavila je natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko – zagorske županije. Potpore se odobravaju za: kupnju strojeva, opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti, poboljšanje uvjeta rada radionice, uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski radovi, unutrašnje uređenje i opremanje – uredski namještaj), izlaganje na specijaliziranim sajmovima, izradu promidžbenog materijala, stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu, ishođenje uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta Hrvatske obrtničke komore. Potpore se ne mogu koristi za: kupnju prometnih sredstava, porez na dodanu vrijednost, troškove carine, uvozne pristojbe i druge naknade, troškove opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski povezani subjekti s podnositeljem prijave i potrošni materijal (kancelarijski materijal, sredstva za čišćenje i sl.) Zahtjev za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno na adresu: Krapinsko – zagorska županija, UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, kom. inf i EU fondove, Magistratska 1, 49000 Krapina, za Natječaj za dodjelu potpora za tradicijske/umjetničke obrte, s naznakom “NE OTVARAJ” Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Krapinsko – zagorske županije, odnosno, do 7. studenoga, a sve dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici KZŽ. Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodjeli potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2017. godinu iznose sto tisuća kuna.