Nakon proteka toga roka zahtjevi se više neće moći podnositi

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja podsjeća sve vlasnike bespravnih građevina za koje je izdano rješenje o uklanjanju građevinske inspekcije do 4. kolovoza 2012. da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju za te građevine 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka zahtjevi se više neće moći podnositi. Podnositelji zahtjeva koji do 31. prosinca 2012. neće imati svu potrebnu dokumentaciju za priložiti uz zahtjev pozivaju se da bez obzira na tu činjenicu podnesu zahtjev u roku i dopune ga naknadno. Zakon o općem upravnom postupku predviđa mogućnost dopune podneska. Upravno tijelo koje rješava zahtjev ne bi nepotpun zahtjev smjelo odbiti. Ono treba podnositelju nepotpunog zahtjeva dati rok u kojem ga je dužan dopuniti. Rok za podnošenje zahtjev za legalizaciju nezakonitih građevina za koje nije donijeto rješenje građevinske inspekcije istječe 30. lipnja 2013.