Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

2209 Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se svake godine u Republici Hrvatskoj od 2005. godine kao spomen na tri žene ubijene 22. rujna 1999. godine tijekom brakorazvodne parnice na zagrebačkom općinskom sudu.

Slučaj koji je na najdramatičniji način  upozorio na prisustvo nasilničkog ponašanja i odsustvo netolerancije u društvu, predstavljao je alarm za mobilizaciju svih nadležnih institucija i društvenih subjekata u pravcu aktivnog i trajnog angažmana u prevenciji svih oblika nasilja u zajednici – posebno nasilja nad ženama. Senzibilizacija javnosti na sve pojavne oblike nasilja – obiteljskog, vršnjačkog, osoba s invaliditetom, LGBTQ osoba, internetskog, rodno uvjetovanog nasilja, usmjerena je prema njihovom smanjenju i ublažavanju traumatičnih posljedica žrtava nasilja.

Krapinsko-zagorska županija sukladno zakonskim ovlaštenjima nastoji biti poveznica između nadležnih županijskih institucija i ustanova, kao i organizacija civilnog društva na osvješćivanju javnosti o prevenciji nasilničkog ponašanja kao i pružanja adekvatne skrbi ranjivim skupinama i žrtvama nasilja na području županije. U tu svrhu, između ostaloga, pokrenut je i projekt Savjetovališta za žene žrtve nasilja – SOS telefona na području Krapinsko-zagorske županije. SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije djeluje od 2012. godine, a od 2017. godine djeluje i kao savjetovalište na adresi Trg svete Jelene 6 u Zaboku. Osim informacija i savjetodavnog razgovora, korisnice i korisnici u novouređenom savjetovalištu mogu dobiti kontinuiranu pomoć i podršku!

U pet godina postojanja SOS telefon imao je više od 250 izravnih korisnika i korisnica, za rad na telefonu educirano je više od 30 osoba-volonterki, odrađeno više od 8 dodatnih edukacija, odrađeno više od 1000 volonterskih sati, te organizirano više od 12 intervizija i supervizija za volonterke.

Kroz tribine i okrugle stolove za temu nasilja prema ženama educirano je i senzibilizirano više od 500 osoba, putem javnih akcija – podjele letaka informirano je ukupno oko 7500 osoba, a oko 1000 korisnika/ica uključeno je u virtualno informiranje. Svake godine organiziran je monitoring po pitanju rada institucija u području obiteljskog nasilja i  nasilja prema ženama u kojem su sudjelovali predstavnici/ce Centara za socijalnu skrb, Policijske uprave Krapinsko-zagorske, zdravstvenih ustanova, obrazovnih ustanova. SOS telefon aktivno surađuje sa svim institucijama, a od 2016. godine  je član Županijskog tima za prevenciju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama. Osim direktnog rada sa žrtvama, odrađivane su i preventivne aktivnosti sa učenicima u zagorskim srednjim školama, kao i radionice za nezaposlene žene.

Predstavnice SOS telefona redovito gostuju u emisijama lokalnih radiopostaja te na taj način također informiraju i senzibiliziraju građane o problemu nasilja prema ženama. Krapinsko-zagorska županija financira provođenje ovog projekta u obliku trogodišnjeg programa Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba u ukupnom iznosu od 225.000 kuna.