Načelnik Josip Milički i Lea Mahmet, u Upravnom odboru LAG-a ”Zeleni bregi”,

Načelnik Josip Milički i Lea Mahmet, izabrani su u Upravni odbor Lokalne akcije grupe ''Zeleni bregi'', kao predstavnici Općine Marija Bistrica, na izbornoj skupštini, koja je u ponedjeljak 3. ožujka, održana u ''Lojzekovoj hiži'' u Gusakovcu. Nakon Stjepana Muheka koji je bio prvi predsjednik ovog LAG-a, za novoga je izabran Žarko Miholić, načelnik Općine Zlatar Bistrica. Potpredsjednici su gradonačelnici Donje Stubice i Oroslavja Juraj Srebačić i Ivan Tuđa. Za tajnika je izabran Tomislav Haramustek, a za blagajnika Jurica Sugnetić.

Novi predsjednik Žarko Miholić zahvalio se na ukazanom povjerenju i naglasio kako LAG nije samo forma, već od njega sve jedinice lokalne samouprave mogu imati koristi. Najavio je i mogućnost širenja LAG-a, pa i izvan granica županije. Kratko se predstavio i Kristijan Ležaić, koji je krajem prošle godine izabran za voditelja LAG-a, što je stručna funkcija. Naglašeno je kako se razmišlja i o zapošljavanju osoba, koje bi pratile projekte na koje LAG može aplicirati, a sve u nadi dobivanja određenih sredstava. Naime, u kratkom izvješću o radu Stjepan Muhek je izrazio žaljenje što LAG ''Zeleni bregi'' nije prošle godine prošao niti na jednom od dva natječaja iz mjere 202 IPARD programa. Novi predsjednik Miholić istaknuo je da postoje planovi koji su od zajedničkog interesa za čitav prostor, pa je zadatak LAG-a da podupre razvoj toga dijela, bez obzira u kojoj se jedinici LAG-a on nalazi.