NA TVOME DLANU


Na dlanu svome nosiš
čitavu našu planetu,
Tvoji su vrhunci planina
izvori vode i ptice u letu.

Sve si iz ljubavi stvorio
i brižno čuvaš na dlanu,
u Tvojoj čistoj planini
orlovi nalaze hranu.

O svemu se brineš
Čudesni Stvoritelju moj,
na snježnim vrletima
planinskim,
miriše sveti poljubac Tvoj.

Izvori vode kristalno čisti
žubore kroz dlanove Tvoje,
a tamo na dalekom horizontu
more ih grli u plave
dubine svoje.