Na sv. Josipa Radnika blagoslov traktora u župi Marija Bistrica3