Mobilno reciklažno dvorište u Mariji Bistrici 23. i 24. lipnja

OBAVIJEST O RASPOREDU POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI MARIJA BISTRICA

Ovim putem Vas obavještavamo da će se mobilno reciklažno dvorište postavljati po naseljima (osim naselja Tugonica u kojem se nalazi stacionarno reciklažno dvorište) kako slijedi:

23. lipnja 2022. (četvrtak)

Laz Bistrički i Laz Stubički, Laz Bistrički (nasuprot DVD-a) – od 7,30 do 8,30 sati

Podgorje Bistričko, Obilaznica (parkiralište) – od 9,00 do 10,00 sati

Marija Bistrica, Stubička cesta (Tehnomehanika) – od 10,30 do 12,00 sati

Hum Bistrički, Hum Bistrički (nasuprot Autokuće Štagar) – od 12,00 do 13,00 sati

Selnica, Selnica 101B, (kod DVD-a) – od 13,30 do 14,30 sati

24. lipnja 2022. (petak)

Globočec, Globočec 103 (parkiralište) – od 7,30 do 8,30 sati

Sušobreg Bistrički, Sušobreg Bistrički 102 (kod Sempera) – od 9,00 do 10,00 sati

Poljanica Bistrička, Poljanica Bistrička (parkiralište kod Crkve) – od 10,30 do 11,30 sati

Podgrađe, Podgrađe 26C (Društveni dom) – od 12,00 do 13,00 sati

 

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati će se sljedeće vrste otpada: pesticidi, ulja i masti, fotografske kemikalije, lužine, kiseline, otapala, boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, deterđenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, drvo koje sadrži opasne tvari, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale uključujući prazne spremnike pod tlakom, ambalaža od papira i kartona, papir i karton, ambalaža od metala, metali, staklena ambalaža, staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja, boje, tiskarske boje, ljepila i smole, lijekovi, baterije i akumulatori koji nisu pod KBO 20 01 33, deterdženti koji nisu pod KBO 20 01 29, filteri za ulje i EE otpad.