Mladež ženska DVD-a Tugonica – Podgrađe 4., a mladež muška 19. na državnom natjecanju1