Marijanski zavjet za Domovinu

MARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINUMARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINU

Zavjetno hodočašće za Domovinu

Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu, koju su osnovali mladi i branitelji, pokrenula je 2015.g. zavjetno hodočašće „Marijanski zavjet za Domovinu“, koje prolazi svim većim marijanskim svetištima, od istoka do juga Hrvatske.

Već nekoliko godina iz raznih smjerova, inspirirana sličnim događanjima iz Europe, navirala je ideja o pokretanju hodočasničkih putova diljem naše Hrvatske. Sva sabrana iskustva saželi smo u jednu ideju, koju vam ovdje predstavljamo. K realizaciji projekta dodatno nas požuruju zbivanja oko hrvatskih branitelja, vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata. Ona su nas ohrabrila da ovaj hodočasnički put nazovemo zavjetnim, za Domovinu.

SMISAO HODOČAŠĆA

Hrvatski hodočasnički put utirali bi i vodili mladi u suradnji s veteranima Domovinskog rata. Tako bi na tom putu predaja važnosti i svetosti Domovinskog rata mladima osvješćivala svetost Domovine koju imamo.

Hrvatski narod je oduvijek poznat po svojoj vjernosti Katoličkoj Crkvi i po pobožnosti Djevici Mariji, kojoj podigao brojna svetišta diljem domovine. Potreba za ovakvim djelom osobito se nadovezuje na svojevrsni zavjet sklopljen tijekom Domovinskog rata između branitelja i hrvatskog naroda, i Djevice Marije, dok smo molili krunicu i nosili je oko vrata; i kojoj uvijek dugujemo zahvalnost za izmoljenu i izvojevanu slobodu.

Vjerujemo da bi brojni štovatelji pobožnosti Djevici Mariji ovaj hodočasnički put, i svoja hodočašćenja tim putem, prepoznali kao stalni zavjet hrvatskih vjernika, koji su i tako svoje brojne zavjete oduvijek činili i ispunjavali u pojedinim svetištima. U ovako objedinjenom zavjetnom hodočašću, izricali bi zahvalnost i molili za slobodu, dostojanstvo, vjernost, i napredak našeg naroda.

OPIS RUTE

Hodočasnička ruta kretala bi iz Osijeka preko našeg najistočnijeg svetišta sjeverne Hrvatske, Aljmaš, a završavala bi se na Srđu kod Dubrovnika. Cilj je na tom putu spojiti što veći broj važnijih svetišta, preko Zagreba, Rijeke, i Dalmacijom do posljednjeg odredišta u Dubrovačkoj biskupiji. Ruta hodočasničkog puta povezala bi najznačajnija svetišta kroz Hrvatsku, s prolaskom i kroz Bosnu i Hercegovinu.

Svaku etapu prelazi druga skupina hodočasnika, i prolazi unaprijed određenu rutu puta.

Predviđamo kako će ovoj glavnoj ruti matici, biti pridruživane i brojne priključne rute koje će se s njom spajati u najbližim svetištima, i nadamo se kako će ona premrežiti cijelu Hrvatsku.

Hodočasnički put, odnosno njegov glavni tok, dug je oko 1700 km.

Preduvjeti za izvršenje projekta:

 1. Točna kilometraža i mjesta kroz koja se prolazi te precizne karte.
 2. Na lijevoj strani ceste napraviti pješačko i biciklističko proširenje pješčanog tipa u širini od 60 do 80 cm.
 3. Urediti postojeće poljske i planinarske staze (odrediti točnu kilometražu; nasuti šljunkom).
 4. Obilježiti željezničkim pragovima (kilometre i mjesta kroz koja se prolazi – na svakih 500m jedan prag). Troškovi bušenja rupa i postavljanja pragova i rezbarenje motiva.
 5. Postavljanje znakova i simbola dužinom cijelog puta (smjernice i oznake).
 6. Prenoćišta na svakih 10 km koja su na bazi 100% energetske učinkovitosti (kreveti za smještaj 30 osoba, tuš kabine i kuhinja, prenoćišta kraj velikih marijanskih svetišta i bitna mjesta hrvatske povijesti bolje opremiti ponudom i proširiti kapacitete (Osijek, Aljmaš, Vukovar, Slavonski Brod, Pleternica, Voćin, Marija Bistrica, Zagreb – sindikalni dom, Krašić, Trsat, Krasno, Zadar, Knin, Split, Sinj, Međugorje, Rožat).
 7. Traženje koncesije za određene objekte koji su trenutno u vlasništvu državnih institucija (DUDI) ili lokalne samouprave, a zapušteni su zbog neodržavanja i nebrige (Troškovi projektne dokumentacije).
 8. Redovito godišnje održavanje hodočasničkog puta.
 9. Baza OPG-ova koji bi garantirali opskrbljivanje istih eko-proizvodima.
 10. Tiskanje diploma i hodočasničkih putovnica i dr.; izrada službenih glasila udruge za projekt (web stranica, vodiči s povijesnim i kulturnim sadržajem, tiskanje putnih karata, izdavanje monografije itd.).
 11. Snimanje dokumentarnog filma u suradnji s nekom medijskom kućom.

Bitne odrednice projekta:

 1. Zaštita okoliša
 2. Duhovno-turistički sadržaj
 3. Upoznavanje s kulturnom baštinom RH
 4. Regionalni razvoj
 5. Sportsko-rekreativni sadržaj
 6. Socijalna uključenost
 7. Upoznavanje s povijesnom baštinom RH i promicanje temeljnih vrijednosti naše Domovine i Domovinskog rata

 

 1. Zaštita okoliša

Prolaskom kroz značajna mjesta prirodne baštine (nacionalni parkovi, parkovi prirode, značajni krajobrazi i sl.), promiče se njihova vrijednost. Ideja razvoja prenoćišta baziranih na eko proizvodnji doprinosi razvoju ekoloških proizvoda i zdrave prehrane, ali i stvaranju zelenih održivih radnih mjesta (energetski učinkoviti objekti i proizvodnja).

 1. Duhovno-turistički sadržaj

Cijeli projekt predstavlja duhovno-turistički izazov i vrijedno iskustvo za svakog sudionika, a svojim svakodnevnim različitim programima, uz stručno vodstvo, daje posve novu razglednicu hrvatske duhovno-turističke ponude.

Osim spomenutog, turistički potencijal naših gradova i sela koji se nalaze na hodočasničkom putu, može se svjetskoj javnosti prikazati kao privlačno odredište preko letaka i monografija s povijesno-kulturnim sadržajem.

 1. Promicanje i očuvanje kulturne baštine RH

Hodočasnički put „Marijanski zavjet za Domovinu“ vodi kroz mjesta gdje se nalaze sakralni objekti zaštićenih spomenika kulture od Osijeka i Aljmaša sve do Dubrovnika, koji zajedno sa spomenicima kulture pod zaštitom UNESCO-a, stvaraju najljepšu razglednicu cjelokupne kulturne baštine Hrvatske. Svaki od njih bit će obrađen u tiskanom obliku, pomoću kojeg se hodočasnici upoznati s navedenim značajkama (suradnja s lokalnom zajednicom, biskupijama, turističkim zajednicama itd.). Osim spomenika kulturne baštine, na putu upoznajemo mnoge ljude, koji nas također obogaćuju svojim znanjem i iskustvima, pričama i pjesmama iz tradicija i običaja njihovog kraja, te nas tako bolje upoznaju i s nematerijalnom baštinom naše domovine.

 1. Regionalni razvoj

Zamišljena prenoćišta treba raditi u okolici naselja, kako bi se omogućio rad tijekom cijele godine. Cilj je nakon izrade objekata, dati ih na koncesiju malim obiteljskim gospodarstvima pod strogim uvjetima. Na zakonskoj osnovi svi OPG-ovi moraju biti umreženi te na ugovornoj osnovi snabdjevati se proizvodima iz zavičajnog dijela domovine u kojem se konkretni OPG nalazi. Na taj način bi se razvio pozitivan duh koji bi bio pokretač opstanka manjih OPG-ova, što bi se uokvirilo kao najkvalitetnija hrvatska ponuda.

Svaki od spomenutih objekata imao bi minimalno dvadeset ugovornih obveza, te bi njegov opstanak počivao na povoljnoj gastro-turističkoj ponudi. Osim svoje osnovne uloge, objekti bi služili promidžbi malog i srednjeg poduzetništva tog kraja, dajući prvenstvo tradicionalnim zanimanjima, zanatima i obrtima tog kraja.

Ako uzmemo u obzir činjenicu da bi se predviđena prenoćišta gradila na udaljenosti od 10-15 km, na duljini puta od 1700 km, možemo zaključiti da bismo s više od 100 objekata podigli na noge zavičajne OPG-ove, koji bi jamčili daljnji razvoj i trgovinu izvornih hrvatskih proizvoda.

Osnova svakog OPG-a zapošljavala bi 5 djelatnika, za svaki objekt vezano je 20 drugih OPG-ova, koji množenjem sa 100 objekata daje približno 10.000 djelatnika u održivom i samostalnom razvoju.

 1. Sportsko-rekreativni sadržaj

Ruta kojom prolazi hodočašće zamišljena je kao put koji se može prelaziti pješice ili biciklom. Ova ruta postat će najduža biciklistička staza u Republici Hrvatskoj u dužini od 1700 km. Takav sportsko-rekreacijski turizam može se promovirati kao jedna od većih biciklističkih tura u Europi.

 1. Socijalna uključenost

Projekt potiče rad sa zanemarenim skupinama poput branitelja, nezaposlenih, osobito mladih, te im pruža nadu i novi smisao i donosi život u ruralne, zapostavljene sredine. Na taj način ovim socijalno isključenim skupinama pruža se novi način resocijalizacije, kroz uključivanje u održavanje raznih programa, koji su dio cijelog projekta.

Projekt pozitivno utječe na psiho-socijalni život branitelja. Braniteljima se tako pruža psiho –socijalna podrška, u timu mladih ljudi su i psiholozi koji im mogu pomoći oko specifičnih problema koji ih muče, ako već ne pomogne sama činjenica da ih netko želi čuti i cijeni što on misle i sve što su učinili, a i dalje mogu učiniti za cjelokupno društvo.

Branitelji obilaskom domovine dobivaju novi cilj i smisao, te se uključuju u društvo na novi način, pokazuje im se da se cijeni njihova žrtva i sav napor koji su uložili u stvaranje naše države. Svoje veliko i vrijedno iskustvo stečeno tijekom rata prenose mladim generacijama, na kojima ostaje izgradnja budućnosti naše domovine. Njihovo iskustvo je dragocjeno jer nas podsjeća da trebamo cijeniti vlastitu slobodu i državu, koja je teškom mukom stečena. Osim toga, iskustvo koje su stekli organizacijom ljudi u borbenim jedinicama, mogu pomoći mladim ljudima shvatiti na koji način najbolje organizirati tim ljudi, prilikom rada na određenim projektima, kako bi bili efikasniji, osobito u novim okolnostima i kriznim situacijama civilnog društva.

 1. Upoznavanje s povijesnom baštinom RH i promicanje temeljnih vrijednosti naše Domovine i Domovinskog rata

Sama ideja rodila se pri obilasku hrvatskih stratišta iz obrambenog Domovinskog rata zajedno s mladim ljudima. Obilasci su imali u vidu obrazovno-duhovnu notu, pri čemu su branitelji govorili o povijesti obrane Domovine, svjedočili o svojim životnim putovima – usponima i padovima. Kroz predavanja se prenosi znanje o značajnim mjestima hrvatske povijesti, obilaze se spomenici suborcima i na taj način im se iskazuje poštovanje.

Zbližavanje s mladima ima za cilj premostiti i nadići međugeneracijski jaz nerazumijevanja i krivog razumijevanja pojedinačne razine odnosa te kulturno-političke svakodnevnice.