MAJKA SVIH NARODA


Crvena zemlja kamenjar suri
ispod vrelog hercegovačkog neba,
blaženi pogled Kraljice Mira
to je sve što današnjem
čovjeku treba.

U ranu zoru
il kasno u veče,
rijeka hodočasnika
uz kamenjar teče.

Penju se i mole
stenju, zastajkuju,
umorni, grešni,
milost očekuju.

Na vrhu brežuljka
Gospa ih čeka,
svakoga pozna, daruje i ljubi,
nosi ih svome Raspetom Sinu
da se ni jedan grešnik
ne izgubi.