Korizma nam pomaže da shvatimo i prihvatimo da smo u svojoj slabosti ljubljeni od Boga