Koncert učenika Osnovne glazbene škole

U Osnovnoj školi u Mariji Bistrici u utorak 4. ožujka održan je koncert učenika Osnovne glazbene škole pri OŠ Ksavera Šandora Đalskog iz Zaboka. Koncert je ujedno i priprema za skorašnje natjecanje učenika glazbenih škola, a uz goste iz Zaboka, na klarinetu je nastupila i Tihana Car, učenica 5. r Osnovne glazbene škole pri OŠ Marija Bistrica, koja će također nastupiti na tom natjecanju. Iz OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Đalskog nastupili su 3 klarinetista, 2 flautistice, violinistica s klaviristicom i puhaći sekstet. Dan prije u bistričkoj školi održan je i fašnički koncert učenika glazbene škole pri OŠ Marija Bistrica, na kojem su nastupili učenici 1. i 2. razreda glazbene škole. Kako je koncert bio fašnički, posjetitelji su mogli čuti i vidjeti princeze, leptire, vještice, klaunove, bubamare, dame i razna druga bića kako muziciraju.