Komunikacija u službi autentične kulture susreta

PREDSTAVLJENA PAPINA PORUKA ZA 48. SVJETSKI DAN SREDSTAVA DRUŠTVENE KOMUNIKACIJE
»Komunikacija u službi autentične kulture susreta«

 U dvorani Ivana Pavla II. Tiskovnoga ureda Svete Stolice u četvrtak 23. siječnja održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljena poruka pape Franje za 48. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije. Poruku o temi “Komunikacija u službi autentične kulture susreta” predstavili su predsjednik Papinskoga vijeća za društvene komunikacije mons. Claudio Maria Celli i prof. Chiara Giaccardi s Fakulteta književnosti i filozofije Katoličkoga sveučilišta Sacro Cuore u Milanu.
 
Mons. Celli u svojemu je izlaganju istaknuo kako je riječ o duboko “franjevačkome” dokumentu u čijem je središtu tema susreta, odnosno kultura susreta. Važno je, ističe Papa, znati uspostaviti dijalog također u ambijentima koje tvore nove tehnologije, u društvenim mrežama. U poruci jasno izbija na vidjelo slika Crkve koja želi komunicirati, koja želi ući u dijalog s današnjim muškarcima i ženama sa sviješću o ulozi koja je Crkvi povjerena u tom kontekstu.
 
U prvome dijelu poruke Papa se obraća “laičkom” svijetu komunikacije, to jest Papa nudi razmišljanja koja vrijede i za one koji nisu vjernici, ali su svejedno pozvani zamijetiti ili već osjećaju duboku vrijednost svijeta komunikacije. Dobra komunikacija, piše Papa, pomaže nam da se približimo jedni drugima i da se međusobno bolje upoznamo, da budemo više ujedinjeni. Papa usto podsjeća da “zidovi koji nas dijele mogu se prevladati samo ako smo spremni jedni druge slušati i jedni od drugih učiti” jer “kultura susreta traži da budemo spremni ne samo drugima dati, već također od drugih primiti”.
 
Papa se zatim obraća Kristovim učenicima i pritom se služi prispodobom o dobrom Samarijancu. Tumačeći tu prispodobu kroz prizmu komunikacije, Papa ističe da “onaj koji komunicira postaje bližnji”. Nije dovoljno proći digitalnim “putovima”, to jest biti jednostavno povezani: potrebno je da ta povezanost bude praćena pravim susretom. Ne možemo živjeti sami… Imamo potrebu da ljubimo i da budemo ljubljeni. “Digitalna mreža može biti mjesto bogato humanošću, ne mreža žica već mreža ljudskih osoba”, ističe Papa u svojoj poruci u kojoj također upozorava kako su društvene mreže danas mjesto u kojima treba živjeti misijski poziv Crkve i ponovno otkriti ljepotu vjere, ljepotu susreta s Kristom.
 
Svjetski dan sredstava društvene komunikacije ove se godine slavi 1. lipnja. (ika / gk)