Kardinal Bozanić predvodio sprovodne obrede i misu zadušnicu za pok. Mariju Žic