Kardinal Bozanić posjetio prostore budućeg hrama i pastoralnog centra makedonske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu