Kardinal Bozanić blagoslovio Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba