Još jedna najava zatvaranja odlagališta u Tugonici

Za nekoliko dana trebali bi početi radovi na sanaciji odlagališta otpada Medvedov Jarek, na području grada Klanjca. Projekt je vrijedan 9.291.499 kuna, a ugovor o sanaciji u prostorijama Grada Klanjca potpisali su krapinsko – zagorski župan Željko Kolar i direktor tvrtke izvođača radova, Goran Petković. ”Ovo je jedan projekt za koji smo još prije sedam – osam godina smatrali da će biti završen, međutim, ako već nije onda, drago mi je da smo danas došli do toga da imamo zatvorenu financijsku konstrukciju, svu dokumentaciju i krećemo u sanaciju, do konačnog zatvaranja Medvedovog Jarka. Problematika gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske je vrlo komplicirana, a Centar za gospodarenje otpadom Piškornica, koji bi trebao preuzeti otpad iz četiri sjeverozapadne županije još uvijek, nažalost, nije došao u fazu da se raspiše natječaj za radove, stoga koristim ovu priliku i apeliram na ministra zaštite okoliša i Fond, da se konačno odluče oko tehnologije koja bi trebala biti u Piškornici. Loptica je na njihovoj strani i moraju odigrati potez da se konačno krene s tim projektom” – istaknuo je župan Kolar, dodavši i kako u danas potpisanom ugovoru stoji da će odlagalište Medvedov Jarek raditi do zatvaranja, za razliku od nekih drugih odlagališta na području Krapinsko – zagorske županije, za koja je obustavljen postupak javne nabave za sanaciju, ona će ići po drugom postupku te će biti odmah zatvorena i na njih se više neće odlagati otpad. Projekt se sastoji od tri faza, a jedna faza je i izgradnja reciklažnog dvorišta, što je u nadležnosti Grada Klanjca, i ta se javna nabava odvijala prije nekih dva – tri mjeseca. Za izvođača radova je odabrano poduzeće HIS d.o.o., Župan je najavio i kako će uskoro izaći sljedeći natječaj za odlagalište otpada Gorjak, dok se za Tugonicu neće ići van s natječajem, već ona ide na novi, europski natječaj i sa samom prijavom na taj natječaj, bit će zatvorena i na nju se više neće odlagati otpad.