Javno potpisivanje ugovora za provedbu mjera ruralnog razvoja

Krapinsko-zagorska županija objavila je ove godine niz javnih poziva sukladno mjerama ruralnog razvoja kao i niz natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi. Tim povodom jučer, 10. studenoga je u prostorijama KZŽ-e uz prisutnost županice Sonje Borovčak, zamjenika župana Anđelka Ferek-Jambreka i v.d. pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu Snježane Murr Hunjak, održano javno potpisivanje ugovora za provedbu mjera ruralnog razvoja. Županica Borovčak napomenula je da će sljedeće godine Županija ponoviti javne pozive za mjere ruralnog razvoja i voljeli bi da interes za mjere ruralnog razvoja bude veći, dodala je županica. Za mjeru poticanja komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela pristigle su tri prijave, ali samo jedna s potpunom dokumentacijom, te je potporu ostvario korisnik „Vu plavem trnacu d.o.o.“ u iznosu od 100.000,00 kuna. Kod mjere poticanje promocije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela pristiglo je osam prijava, a potporu su ostvarili: Savez pčelarskih udruga KZŽ, Udruga Vino Zagorje te PZ Puran zagorskih brega. Ukupan iznos te potpore je 112.125,00 kuna. Za mjeru potpore za pripremu projekata Odlučeno je da pravo na potporu ostvaruje 6 korisnika u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, svakome od korisnika po 50.000,00 kuna. Direktna isplata potpora ide korisnicima Općini Radoboj, Općini Konjščina i Mini mljekari Veronika jer su izradili dokumentaciju i prijavili projekte na IPARD natječaj. Za ostala 3 korisnika – MDK Dragutin Pavlinić, Općina Hum na Sutli i Vu plavem trnacu d.o.o. – donesena je odluka za uvjetnu isplatu, tj. kada dostave Presliku Prijavnog obrasca i presliku povratnice kao dokaz prijave na IPARD natječaj, tada će im se isplatiti uvjetno odobren iznos potpore.