Javni uvid u Program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika, javna rasprava, 4. veljače u Mariji Bistrici

U tijeku je izrada Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika na području gospodarske jedinice „Selnica-Žitomir“. Program provodi Uprava šuma Podružnica Zagreb, sukladno odredbama Zakona o šumama. U skladu s time provodi se i javni uvid u prijedlog Programa, na kojeg mogu doći privatni šumoposjednici i ostale zainteresirane strane. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine Globočec, Jertovec, Laz Bistrički, Marija Bistrica, Podgrađe Bistričko, Poljanica Bistrička, Selnica, Sušobreg, Tugonica i Žitomir. Uvid u program može se obaviti do 7. veljače, u šumariji Donja Stubica, svakim radnim danom, od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Donja Stubica ili na adresu Uprave šuma Podružnica Zagreb. Javna rasprava će se održati u utorak, 4. veljače, s početkom u 10 sati u domu kulture u Mariji Bistrici, a program će predstaviti diplomirana inženjerka šumarstva Jasenka Barilar i stručni tim Uprave šuma Podružnica Zagreb.

Javni uvid u Program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika, javna rasprava, 4. veljače u Mariji Bistrici

U tijeku je izrada Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika na području gospodarske jedinice „Selnica-Žitomir“. Program provodi Uprava šuma Podružnica Zagreb, sukladno odredbama Zakona o šumama. U skladu s time provodi se i javni uvid u prijedlog Programa, na kojeg mogu doći privatni šumoposjednici i ostale zainteresirane strane. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine Globočec, Jertovec, Laz Bistrički, Marija Bistrica, Podgrađe Bistričko, Poljanica Bistrička, Selnica, Sušobreg, Tugonica i Žitomir. Uvid u program može se obaviti do 7. veljače, u šumariji Donja Stubica, svakim radnim danom, od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Donja Stubica ili na adresu Uprave šuma Podružnica Zagreb. Javna rasprava će se održati u utorak, 4. veljače, s početkom u 10 sati u domu kulture u Mariji Bistrici, a program će predstaviti diplomirana inženjerka šumarstva Jasenka Barilar i stručni tim Uprave šuma Podružnica Zagreb.