Javne rasprave vezane uz prostorno uređenje u Mariji Bistrici – Javno izlaganje 21. studenoga

U Mariji Bistricu su objavljene dvije Javne rasprave vezane uz prostorno uređenje. Tako je objavljena Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1), ali i Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (PPU Marija Bistrica). Obje rasprave traju od 14. do 24. studenoga, i za to su vrijeme oba Prijedloga planova izložena javnom uvidu u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati, kao i na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedlozima planova u Domu kulture u Mariji Bistrici u ponedjeljak 21. studenoga, za Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica u 16.30 sati, a za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica u 18 sati. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedloge Planova je do zaključno do 24. studenoga na adresu Općine Marija Bistrica, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.