Istraživačko učenje u nastavi Katoličkog vjeronauka

Stručni skup Istraživačko učenje u nastavi Katoličkoga vjeronauka održano je fizički 20. svibnja 2021. godine od 16,00 do 19,00 sati u prostorijama Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk školi (Branjugova 1). Ovaj treći po redu stručni skup s istom temom, zbog epidemioloških mjera koje su na snazi, održan je za 25 prijavljenih vjeroučitelja. Okupljene vjeroučitelje u ime domaćina i organizatora pozdravile su savjetnica u Uredu Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, gđa Ivanka Petrović, te mr. sc. Gordana Barudžija, viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Uvodno predavanje održala je vjeroučiteljica savjetnica Marica Celjak koja je o istraživačkoj nastavi govorila iz iskustva projektnih aktivnosti koje je ostvarila u školi. Kroz tri godine provela je s učenicima eTwinning projekt Putevima baka i djedova – kulturna baština, na što su je potakli razgovori s učenicima prvog razreda osnovne škole. Listajući e-knjigu koja je nastala kao rezultat aktivnosti i suradnje s drugim školama, uključujući i jednu iz Ukrajine, predstavila je program i način provođenja aktivnosti. Vođenjem učenika kroz istraživanje i obradu dobivenih podataka naglasak je stavila na planiranje koje je važno da bi se projekt strukturirao i proveo do kraja, kao i na vođenje učenika koji u projektu sudjeluju (njihovo usmjeravanje, motivaciju i dr.). Sudionici su se za stručni skup već ranije pripremili prema uputama koje su dobili za sudjelovanje u pedagoškoj radionici doc. dr. sc. Ane Biočić. Nakon izlaganja kojim je predavačica približila vjeroučiteljima važnost i smisao istraživačke nastave, postavljanja hipoteze i pitanja kojim se hipoteza opovrgava ili potkrepljuje, postavljena je i istraživačka hipoteza kao primjer za ovaj konkretan stručni skup vjeroučitelji: Crkva je doprinijela stvaranju moderne hrvatske nacije kroz razvoj kulturnih, prosvjetnih i znanstvenih institucija. Zadatak je vjeroučitelja bio istražiti kulturne, odgojno-obrazovne ili znanstvene institucije iz 19. stoljeća, a koje su povezane s Crkvom ili svećenicima. Razmišljalo se o institucijama koje su osnovane u vrijeme narodnog preporoda da bi se istražilo imaju li veze s Crkvom. Poseban je naglasak predavačica stavila na aktualizaciju teme s učenicima, koji bi u istraživačkoj nastavi uz postavljanje hipoteze trebali odgovoriti na pitanja tko, što, kako, kada i zašto. U radioničkom dijelu stručnoga skupa vjeroučitelji su u grupama prema prethodno zadanim materijalima osmišljavali način i metode kojima bi proveli istraživačko učenje – uvijek s naglaskom na aktualizaciji i posadašnjenju teme koja se obrađuje. Predstojnica Ureda za vjeronauk u školi, prof. dr. sc. Valentina Mandarić, zaključila je stručni skup najavom aktivnosti Ureda koje slijede do kraja školske godine. (TUZN)