Hrvatski barokni ansambl u Mariji Bistrici

Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici organizirao je u četvrtak, na Tijelovo u Bazilici Majke Božje Bistričke, koncert Hrvatskog baroknog ansambla Concerto Polonaise. Na programu su bila dijela Georga Philippa Telemanna, Johanna Sebastiana Bacha i Georga Fridericha Händela. Solisti su bili Stjepan Nodilo, blok flauta i oboa te Laura Vadjon, violina.