Hodočašće Bačkih Hrvata

Ovoga vikenda u Setištu MBB-e na rasporedu je hodočaće Bačkih Hrvata, a u nedjelju i hodočašće Hrvatske zajednice bračnih susreta.

I mjesec listopad u bistričkom Svetištu donosi hodočašća. 3. listopada na raspordu je vojno hodočašće, koje predvodi mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij u RH.

8. listopada je hodočašće baranjskog dekanata, a dan kasnije, u subotu 9. listopada kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski predvodit će hodočašeć svoje vrhbosanske nadbiskupije.

Zahvalnica je ove godine u bistričkom Svetištu 31. listopada.