Građevinska dozvola za vrtić u Mariji Bistrici pravomoćna

Općina Marija Bistrica odradila je sve pripreme za izgradnju nove zgrade Dječjeg vrtića. Otkupljeno je zemljište i riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izmijenjen je urbanistički plan, izrađena su idejna rješenja novoga vrtića, a 13. rujna postala je pravomoćna i odobrena građevinska dozvola. Vrijednost investicije je oko 9,5 milijuna kuna i projekt će općina, kao osnivač Dječjeg vrtića, prijaviti na EU natječaj. Općina Marija Bistrica također je odradila i sve pripremne radnje za izgradnju novog groblja i mrtvačnice, investicije vrijednosti također oko 9,5 milijuna kuna. Izdana je i građevinska dozvola za izgradnju novog groblja i mrtvačnice, koja je ovih dana također postala pravomoćna. I ovaj projekt planira se prijaviti prema EU fondovima, točnije prema Mjeri 7.