GLAS U PUSTINJI


Glas koji viče u pustinji
poziva Židove na pokajanje,
navještao Mesijin dolazak
vršio Ivan svoje poslanje.

Korio je grešnike koji su dolazili
da ih krsti na rijeci Jordanu,
pozivao na promjenu života
grmio je Ivan i noću i danju.

Dolazili Saduceji i Farizeji
znameniti ljudi onoga doba,
Ivan ih prozva zmijskim porodom
što bježe od srdžbe Stvoritelja svoga.

Poravnavao je put
Onome koji ima doći,
Ivan je Glas što viče u pustinji
prožet snagom Božanske moći.

Hranio se skakavcima
i medom od divljih pčela,
od grube devine dlake
bijahu njegova odjela.

Hvala Ti Ivane Krstitelju
za oštre riječi i Istinu,
dođi Ivane danas u Hrvatsku
pričaj i nama o Božjemu Sinu.