Glas iz Karmela

S Djevicom Marijom živjeti u Božjoj prisutnosti, sad i u sve dane našega života

Evo nas, približavamo se cilju našeg putovanja! Koliko je dana Josipu i Mariji trebalo od Nazareta do popisa stanovništva u Betlehem, Davidov grad, odakle je Josip porijeklom? Evanđelist Luka, čije će evanđelje biti naviješteno na božićnoj polnoćki, ne donosi nam taj detalj. Umjesto toga, odlučno ističe da će se Spasitelj roditi kada Marija i Josip, kao i svi njihovi suvremenici, obave građanski čin sudjelovanja u popisu stanovništva. U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.«  I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: »Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!«(Lk 2,1-14) Spasitelj se i za nas uprisutnjuje u svakodnevnici našega života, dok vjerno i ponizno izvršavamo ono što nam pripada u obiteljskom i poslovnom životu… Kad se približimo jaslicama u koje je Marija položila svoga prvorođenog Sina, vidimo našim očima da je dolazak Boga u naše živote i nečuven i vrlo jednostavan. Marija je devet mjeseci dopuštala svom sinu da uzima tijelo od njezina vlastitog tijela. Za nju nije bilo ništa tajnovitije, ali ni ništa stvarnije od ovog života koji je rastao u njoj. Što se nas tiče, naša nam vjera svjedoči da je Božja prisutnost u nama najskrivenija i najistinitija stvarnost, najtajnovitija i najjednostavnija u našem postojanju. Klečeći pred Djetetom u jaslama, otkrivamo da, kako bismo dočekali Božju prisutnost, moramo samo šutjeti i primiti Onoga koji pruža ruke prema nama: «Spasitelj je dijete koje nas privlači k sebi». Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: »Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.« I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. (Lk 2,15-20). Na jutarnjoj misi na božićno jutro, naviješta se nastavak evanđelja polnoćke: pastiri dolaze u Betlehem, nalaze Novorođenče koje su anđeli navijestili, govore o onome što su doživjeli, zatim odlaze pjevajući hvalu Bogu. Neko vrijeme oko kolijevke Djeteta bila je vesela vreva, sada je opet obavijena tišinom. A Marija nam nudi duhovni stav koji će nam, na Božić i na sve one koji slijede, pomoći da saberemo plod ovih duhovnih vježbi i osiguramo da on hrani cijeli naš život: «Marija je pak sve ovo čuvala, razmišljajući o njima u svom srcu.» Uz jaslice se prisjećamo onoga što smo doživjeli zahvaljujući Gospodinu u ovom došašću. Vjerojatno malo «senzacionalnih» stvari, ali nedvojbeno smo postali pažljiviji na diskretan prolaz njegova Duha Svetoga u našim životima: to je njegova aktivna prisutnost, uvijek u dubokom središtu naših života. Zahvaljujmo i očuvajmo želju da živimo svaki trenutak našeg postojanja ostajući «povezani» s Božjom Prisutnošću uvijek na djelu. Svjedočimo onima koji su nam blizu. Blagoslovljen Božić!

 

o. Anthony-Joseph Pinelli, OCD (Pariz)