Glas iz Karmela

Isus nas oslobađa nas samih!

Duh  Sveti  je  taj  koji  Isusa  vodi  u  pustinju  kako  bi  se  suočio  s oskudicom i kušnjom!  Možda  ne  želimo  biti  vođeni  Duhom  koji  će  nam  otkriti  koliko  ovisimo  o  drugome  i  kako  je  naša glavna  borba  vjerovati  mu.  Da  bismo  izgradili  autentično  povjerenje  u  nekoga  koje  nadilazi  teoretiziranje  ili  pak  lijepe  riječi  i  osjećaje,   potrebno  je  krenuti  od  situacije  u  kojoj  uistinu  imamo  potrebu  za tuđom  pomoći,  one  situacije  u  kojoj  osjećamo  dubinu  vlastite  bijede  i  izgubljenosti,    život  bez  Božje prisutnosti i pomoći. Evo  stvarnosti  koju  je  živio  Isus!  To  je  zapravo  ono  što  nam  je  došao  darovati:  istinsko  sinovsko povjerenje,  potpuno  predanje  u  Očeve  ruke  u  svakoj  životnoj  situaciji.  Baš  u  trenucima  oskudice, siromaštva  i  kušnje  naše  se  povjerenje  u  Boga  izgrađuje  i  jača.  A  put  kojim  ćemo  to  postići  jest prepuštanje  vodstvu  Duha  Svetoga.  Njemu  prepustiti  vodstvo  prva  je  i  trajna  zadaća  našeg  sinovskog predanja u ruke Očeve. Temelj  naše  stvarne  privrženosti  Spasitelju  Isusu  i  prihvaćanja  njegovih  riječi  nalazi  se  u  dubokoj  samospoznaji  vlastitog  siromaštva  i  bijede.  On  je  onaj  koji  poslužuje,  On  je  naš  liječnik  i  naše  spasenje. Pritom  će  nam  dvije  stvari  biti  od  pomoći  kako  bi  mogli  preispitati  mjeru  naše  otvorenosti  Isusu: iskreno  prihvaćanje  vlastite  bijede  iz  koje  će  proizlaziti  svakodnevno  predanje  Isusu  da  s  nama  učini ono što On želi.  U  pustinji  naše  nemoći,  glavno  iskušenje  je  bijeg!  Evo  zadatka  oko  kojeg  nam  se  boriti:  ne  bježati  od vlastita  života. Pozvani  smo  ne  tražiti  sigurnost  u  sebi,  već  u  Bogu, čak  i  ako  je  to  iznutra  bolno. Percepcija  našeg  unutarnjeg  siromaštva  zapravo  je  temelj  istinskog  povjerenja  u  Boga:  predati  se  Bogu, siromašni,  u  povjerenju. U  pustinji  protivnik  predlaže  Isusu  da  pobjegne od konkretne situacije. Međutim Isus se tada povjerava  Bogu  s  pouzdanjem,  te  i  nas  poziva  da  činimo  isto!  Moramo  od  Njega  primiti  istinsko  oslobođenje: prečesto  smo  usredotočeni  na  našu  potrebu  da  živimo  za  sebe,  da  vladamo  nad  sobom,  da  sami  sebe znamo  uvjeriti  u  nešto…  ukratko,  imamo  potrebu  za  kontrolom  nad  sobom.  Isus  nam  je  došao  dati svoj sinovski način života koji nas usmjerava prema Bogu i prema drugima.  Iskustvo  prolaska  kroz  pustinju  našega  života,  otkriva  nam  žeđ  za  neovisnošću,  samodostatnošću  i samobitnošću.  Jedino  na  taj  način  u  nama  može  rasti  želja  da  budemo  istinski  sinovi  i  kćeri  Božje, iskreno  vjerujući  Bogu  u  svim  situacijama   našeg  života:  to  nam  može  dati  samo  Isus.  To  nikada  neće biti rezultat naših napora, koliko god se trudili.  Kušan,  Isus  ipak  ne  odgovara  napasniku,  već  koristi  kušnju  kako  bi  izrazio  svoje  povjerenje  u  svoga Oca na temelju Riječi. Isus nam želi pokazati svoj način života koji se sastoji od prihvaćanja siromaštva kako bi se hranilo bezuvjetno povjerenje u Oca. Kršćanski  život  stoga  nije  pravocrtni  napredak  kojim  se  treba  ponositi  i  hvaliti!  Naprotiv,  što  nam Krist  više  daje  svoj  život,  to  postajemo  manji  u  svojim  očima  i  manje  se  osjećamo  ugroženi  zbog svojih  slabosti.  Rast  u  uvjerenju  našeg  unutarnjeg  siromaštva  postaje  uzrokom  dubljeg  predanja  i nenavezanosti – pa čak i na duhovna dobra koja primamo.  Pozvani  smo,  dakle,  ne  okretati  leđa  situacijama  i  osobama  koje  nam  svakodnevno  ukazuju  na  naše ograničenje,  slabost  i  krhkost,  jer  to  proizlazi  iz  istine  da  doista  živimo  s  Isusom  u  ovisnosti  o  Bogu. Odlučimo  se,  što  god  se  dogodilo,  kakve  god  naše  misli  ili  osjećaji  bili,  moliti  Isusa  da  nas  uvuče  u njegovo veliko predanje Očevoj ljubavi. (Karmelske korizmene duhovne vježbe, 2022.)