Glas iz Karmela

Krštenje Isusovo

U slavljima Isusovih otajstava ne možemo Isusa pratiti prema njegovom životu iz dana u dan, iz godine u godinu. Ne možemo u jedan godišnji krug staviti sve onu što se zbivalo otprilike kroz 33 godine njegovog života. A i mnogo nam je toga iz Isusovog života ostalo potpuno nepoznato i nejasno …. Današnji nas blagdan Isusovog krštenja prenosi u otprilike tridesetu godinu njegovog života. Sv. Luka je napisao: Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus … Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina (Lk 3,21-23). Najznačajnije događaje iz Isusovog života Crkva slavi posebnim blagdanima. Među te posebne blagdane spada i Isusovo krštenje.  Najveći dio života proživio je Isus u potpunoj anonimnosti, potpuno nepoznat. Taj je dio sv. Luka opisao: Napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi (Lk 2,52). Isus je došao da navijesti radosnu vijest o Kraljevstvu i izvrši djelo otkupljenja. Na početku djelovanja treba se predstaviti, trebaju mu ‘akreditivi’ – vjerodajnice … Treba se očitovati, da je poslanik Očev … Isus se mora predstaviti tko je on … Prorok Izaija u viđenju govori kakav će biti Mesija kad dođe.

– Biti će pun Duha Božjega: Na njega sam svoga Duha izlio (1. č.).

– Biti će prožet pravednošću: On će donijeti pravo narodima (1.č.).

– Biti će prožet blagošću: Vikati ne će, ne će bučiti (1. č.).

– Htjeti će ozdraviti sve u čemu ima još i trun života: Trske napuknute prelomiti ne će, stijenja što tek tinja ne će ugasiti (1. č.).

– Oznaka će mu biti: Po istini će donijeti pravo (1. č.).

– Biti će on svjetlost pucima, onaj koji otvara oči slijepima, koji izvodi sužnja iz zatvora i iz tamnice one što žive u tami … (1.č.).

Sve će roditi blagoslovljenim mirom: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje. Takav se očitovao kada je došao. To je sv. Petar sažeo riječima: Prošao je zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima je ovladao đavao (2.č.). Predstavlja Mesiju i Ivan Krstitelj … Ivan je bio izuzetna osoba. Iz njega je zračilo Božje. Njegove su riječi izazivale strahopoštovanje. Slušatelji su bili uvjereni, da mu Bog stavlja riječi u usta i da zato govori u Božje ime. U očekivanju Mesije Spasitelja ljudi su se u srcu pitali nije li možda on – Ivan – Krist (ev.). Znao je Ivan za raspoloženje naroda. Mogao je to zloupotrijebiti u svoju ‘korist’. Nije to učinio. Posvjedočio je za Isusa. Bio je prvi svjedok, najveći svjedok za Isusa … Svi su se u srcu pitali za Ivana, nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima izjavi: ‘Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem (ev.). On prizna; ne zanijeka nego prizna: ‘Ja nisam Krist’ (Iv 1,20). Za Isusa svjedoči Otac s neba … To je ono bitno svjedočanstvo. Svjedočanstvo koje obvezuje božanskim autoritetom …: Kad se krstio sav narod, krsti se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti i tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: ‘Ti si Sin moj, Ljubljeni/ U tebi mi sva milina!’ (ev.). Sin je Božji poslanik Očev … On donosi poruku s neba. To je poruka spasenja. Ona je pravilo života. Treba je prihvatiti. Riječ je Božja obvezatna … Da li znate što to znači kada netko govori u ime Božje … ? – Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega … I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta (Lk 4,20.22.

– Uistinu onaj koga Bog posla Božje riječi govori (Iv 3,34).

– Riječi koje sam vam govorio duh su i život (Iv 6,63).

– Tko je od Boga Božje riječi sluša (Iv 8, 47).

– Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga

suca: riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan (Iv 12,48).

– Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja (Iv 14, 1 O).

– Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, ne će uminuti (Nit 24,35).

-Odgovori mu Šimun Petar: ‘Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga’. (Iv 6,68).

Slušati Božju riječ i vršiti Božju riječ … Ne će u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima (Mt 7,21). Evo poruke! Evo poticaja na razmišljanje! Prihvatiti Isusa, čitavog Isusa! I poslušati ga u svemu! Baš u svemu … I u onom što nam je možda nejasno i teško; možda baš zato nejasno, jer je teško … I onda osjetiti da smo u njemu, Sinu Ljubljenome i mi ljubljeni sinovi i spašenici. Amen.