Glas iz Karmela

Ljubav mora biti slobodna ili je nema!

Prvo misno čitanje progovara o nekadašnjem progonitelju Pavlu koji je postao obraćenik i učenik. .. Ne tek obični obraćenik i učenik, nego i strastveni navjestitelj Isusov. Smijemo ustvrditi za njega, daje on najveći Isusov obraćenik i najveći propovjednik Evanđelja … Mržnja koja je ubila Isusa sručila se i na njegove učenike i propovjednike. Njihova je krivnja bila upravo to, i samo to, što su naviještali Isusa. Bili su krivi što su bili Isusovi, i što su htjeli da bi to i drugi postali. I zato ih je trebalo ukloniti. Zauvijek ukloniti. To znači – ubiti … Krist je bacio oko na jednog od žestokih progonitelja prvih vremena, na Pavla Taržanina. Svladao ga je i pobijedio. Nije to učinio tako da bi ga satro i uništio, osudio, nego ga je pridobio za sebe. Bila je to pobjeda ljubavi. Oni koji ljube pobjeđuju samo ljubavlju. Osveta je ljubavi samo ljubav, još veća ljubav od mržnje koju se pobjeđuje. Ovo je mnogima neshvatljivo. Ali tako ipak jest…Tako nas je poučio i pokazao primjerom Isus. Tako nam je i zapovjedio … Dogodilo se, ostvarilo na Pavlu ono što je napisao sv. Ivan ap.: / mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi u Bogu ostaje, i Bog u njemu (iv 4, 16). I ona druga Ivanova riječ: Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio svoj život (I Iv 3, 16). Pobjeda onih koji mrze – satire, uništava pobijeđene. Ljubav tako osvaja i pobjeđuje da pobijeđeni počnu ljubiti i rasti u ljubavi. Pravi je kršćanin bitno osoba koja ljubi i od koje je zato daleko svaka mržnja. Ljubav je upravo znak prepoznavanja onih koje je pobijedila ljubav. To jasno izriče riječ Isusova: Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge (I Iv 13,35). Pavao, pobijeđen ljubavlju Isusovom odvažno je propovijedao Ime Isusovo, hrabro je propovijedao ime Gospodnje (l. č.). O toj ljubavi govori, na nju potiče, nju pače zapovijeda apostol Ivan. A čini to u ime Isusovo … Mnogi zloupotrebljavaju riječ ljubav, krivotvore je i obeščašćuju. Ivan to ne da. Upravo radi toga on govori: Ne ljubimo riječju i jezikom nego djelom i istinom (2.č.). Za njega je ljubav isto što i istina: Po tom ćemo znati da smo od stine (2.č.). Kao što ljubav i istina idu zajedno, tako s protivne strane idu zajedno mržnja i laž. Nije li upravo to htio naglasiti Isus, kada je za đavla rekao, daje lažac i ubojica ljudi od početka!. .. (usp. Iv 8,44). Upravo za one koji ljube vrijedi Ivanova riječ: I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono u bilo čemu osuđuje, jer Bog je veći od našega srca (2. č.) U evanđelju nam je Isus progovorio o našoj povezanosti i zajedništvu sa sobom. To je otajstvena, ali stvarna povezanost i zajedništvo. Kršćanin, onaj pravi, je čovjek koji je povezan s Kristom, koji je u životnom zajedništvu s Kristom. To je tako tijesno zajedništvo kakvog nigdje drugdje nema među ljudima. Shvatio je to sv. Pavao i zato je napisao: Živim, ali ne više ja; u meni živi Krist (Gal 2,20). I ovo je on napisao: Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak (Fil 1,21). Isus je život i darivatelj života … Ne slijedi li to iz njegovih riječi: Ja sam Put, Istina i Život (Iv 14,6) … Ja sam uskrsnuće i život (Iv I /,25) … Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju (Iv 10, 10)? Od Isusa, i samo od njega primamo onaj unutrašnji, nadnaravni život duše. O tom nas je Isus želio poučiti u prispodobi o trsu i lozama … Čitajmo je ponovno i ponovno i razmišljajmo o njezinom sadržaju … Isus reče: Ja sam trs, vi loze … (ev.). Znate li što je trs lozi? On joj daje život i sposobnost da rod donese … Znate li što je loza bez trsa? Ako nije na njemu vene, umire, suši se. Takva nije ni za što nego da se baci u oganj … Čujmo još jednom Isusovu riječ: Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda … Čujmo još jednom: Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa … Poslušajmo sa svom ozbiljnošću: Ako tko ne ostane u meni, izbacit će se kao loza i osušiti. Takve onda skupe i bace u oganj te gore … (ev.). Ovo su Isusove riječi i zato: Riječ je Gospodnja! AMEN.

* Neka bude i ovo rečeno:

Kad je jedan svećenik na nekom skupu naglašavao Isusovu zapovijed ljubavi i to kako Isus zabranjuje mrziti, netko reče: Ako je tako ( odnosi se to ovdje posebno za zabranu mržnje prema bilo kome), ja ću promijeniti vjeru … Na to svećenik odgovara: Ovo nije svima rečeno, već samo onima koji žele biti Isusovi … (Dao Bog da to svi žarko zaželimo!) Istina je da je Isus ljubav i praštanje proglasio zapovijeđu, i to najvećom, ali u ljubavi nema prisile. Nema ljubavi na silu. Ljubav mora biti slobodna ili je nema! Zato se čovjek može opredijeliti i za mržnju … Ako se netko opredijeli za vječnu mržnju, bit će i to … A sve nas neka Bog očuva od toga! Ili ljubav, ili mržnja! Ne može se i jedno i drugo, jer to je nespojivo. Što tko izabere, to će mu biti. Ali pobjeda pripada ljubavi i ona će slaviti vječno i potpuno pobjednička slavlje … Jedne je zgode Isus naglasio: Tko može shvatiti, neka shvati (Mt 19, 12). U ime Isusovo naglasimo to i mi ovdje. Amen!