Glas iz Karmela

Crkva Isusovo Uskrsnuće slavi …

Bijela nedjelja – 11.4.2021.

U nedjelju smo najsvečanije slavili sveti dan Isusova uskrsnuća. Ali Uskrs smo nastavili slaviti i čitavoga tjedna. Slavimo ga i danas. Uskrs je blagdan nad blagdanima i slavimo ga zapravo čitave godine. Crkva zapravo svake nedjelje kroz godinu slavi Isusovo vazmeno otajstvo. ( cfr. Opća načela lit. godine … , 3 – Misal). Uskrs je zaista prvi blagdan Crkve, najveći blagdan Crkve, temeljni blagdan Crkve, središnji blagdan Crkve; blagdan iz kojeg se u snazi Duha Svetoga rodila Isusova Crkva … I neprestano se rađa …Bez Isusovog uskrsnuća i snage Duha Svetoga ne bi bilo Crkve; ne bi bilo povijesne činjenice, koja je u svojoj biti otajstvo, a koju nazivamo Crkvom. Zato Crkva s pravom slavi Uskrs kao nijedan drugi blagdan …Crkva u Isusovo uskrsnuće vjeruje … Crkva Isusovo uskrsnuće slavi …Crkva se iz Isusovog uskrsnuća rađa; i danas se rađa … Crkva iz Isusovog uskrsnuća neprestano živi …Sve to u snazi Duha Svetoga …Prvi i temeljni sakrament Crkve je krštenje. Crkva od samih početaka taj sakrament povezuje s Isusovim uskrsnućem i s onim što iz Isusovog uskrsnuća slijedi. Bez misli na to ne možemo shvatiti bogoslužje priprave za Uskrs – korizmu. U bogoslužju priprave za Uskrs – korizmu, Crkva često spominje pripravnike na krštenje, katekumene, koji će se u vrhuncu svega bogoslužje Crkve, u uskrsnom bdijenju krstiti. Središnje uskrsno bogoslužje je krsno usmjereno. U tom se bogoslužju blagoslivlje krsna voda i krste se odrasli krštenici. Kroz sve ove dane uskrsnog tjedna Crkva je okrenuta novokrštenicima. I današnje bogoslužje Druge uskrsne nedjelje je o tome svjedoči. Današnju nedjelju naš narod naziva Mali Uskrs. Liturgijsko joj je ime Druga uskrsna nedjelja ili Bijela nedjelja. Čamu to ime Bijela nedjelja? Sto to ima bijeloga ove nedjelje? Čistoće se uspoređuje s bjelinom. Bjelina je znak čistoće duše. Tu simboliku Crkva upotrebljava i kod krštenja. Primi bijelu haljinu – govori krstitelj kršteniku kod obreda krštenja. Nekoć su novokrštenici u znak krsnog očišćenja u uskrsnoj noći oblačili bijele haljine. Te su haljine nosili kroz osam dana i odlagali ih u nedjelju iza Uskrsa. Po tim je bijelim haljinama Bijela nedjelja dobila svoje ime. Zato se i danas kod krštenja malenih pruža krštenicima bijela haljinica. Sveti lvan apostol gleda u viđenju nebesnike odjevene u bijele haljine. On za njih kaže: Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine (Otk 7,9). dakle povezanost Isusovog uskrsnuća i krštenja? Tako su to shvatili apostoli i to su nam predali. Najljepše je to izrazio sveti Pavao apostol u poslanici Rimljanima: Koji god smo kršeni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću (Rim 6, 3-6). U starini se najviše krstilo uranjanjem u krsnu vodu. Tako to i danas mnogi čine na Istoku. I naši grkokatolici. Krsna je voda bila slika groba. U tu se vodu kod krštenja uranja grješni čovjek, a iz nje izlazi novi čovjek. .. Uskrs nije samo vjera. Jest vjera i temelj vjere, ali nije samo vjera. Uskrs nije samo slavljenje. Jest slavljenje, ali nije samo slavljenje. Uskrs je život, življenje. Divni primjer toga življenja su prvi kršćani. O njima je napisao sveti Luka u Djelima apostolskim: Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama (Dj 2, 42). Zar nam se ne nameću same od sebe teme: Moje krštenje … Moja vjernost krštenju. Koje življenje krštenja. I nama je apostol Pavao uputio riječi: Ako ste suuskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi (Kol 3,1-4). Evanđelje današnje mise nam je progovorilo kako je uskrsnuli Isus dao apostolima vlast opraštati grijehe. Nisam vam govorilo o tome, da ne bih bio predugačak. Ipak neko to bude barem spomenuto. I kršćanin je slab čovjek i zato može počiniti grijeh. Zato mu je potrebno Božje oproštenje … Oprašta onaj, koji je dobar i koji voli … Dobar je naš uskrsnuli Isus. On nas voli. Samo zato želi oprostiti. Prihvatimo zahvalno Isusovo oproštenje … Samo Bog nam može oprostiti grijehe … Neka je hvala našem Isusu, što nam želi oprostiti i što nas poziva da nam oprosti. Kad nam Isusa želi oprostiti, nemojmo ostati u grijesima …  Na to nas poziva njegovo milosrdno Srce na današnji dan kad slavimo njegovo Božje milosrđe. Amen.