Glas iz Karmela

Obratite se i vjerujte evanđelju

Bog je stvoritelj svega – vidljivoga i nevidljivoga … Najdivniji je Božji stvor na ovom vidljivom svijetu čovjek … Što je potaklo Boga da stvori čovjeka? Bog bez razloga ne čini ništa … Jedini odgovor na to pitanje je: ljubav. Ljubav je uvijek okrenuta k drugome. Ona se želi  darivati. Ona želi usrećiti. To joj je bit i u tome ona nalazi svoj smisao, svoje ispunjenje i svoju radost. I radost spada na bit ljubavi …  Bog, koji je ljubav, htio je stvoriti takvo biće, kojem će moći pružiti ponudu svoje ljubavi. I tada je stvorio čovjeka. Bog želi da čovjek prihvati ponudu njegove ljubavi. U biti je ljubavi, da da želi biti prihvaćena … Ako to čovjek učini, ako prihvati ponudu Božje ljubavi, tada će ga Bog uzeti u vječni zagrljaj svoje ljubavi … Čovjek je uvrijedio ponuđenu ljubav. Postao joj je nevjeran. Htio je bez Boga. Upropastio se.  Sagriješio je … Ljudi su postali grješnici. To su iz pokoljenja u pokoljenje. I danas. I mi smo grešnici … U svijetu je zlo i propast zbog zla… I što sada? Ima li izlaza iz toga zla? Ima. Bog nam ga u svojoj dobroti nudi. Izlaz je u obraćenju; onom pravom obraćenju. Takvo obraćenje pretpostavlja uvidjeti grijeh, priznati ga Bogu, pokajati se, ostaviti ga, okrenuti se k Bogu … Njegovim stazama hodati. O tom nas poučava i na to nas potiče riječ Božja današnje mise… Obraćenje je jedino rješenje i jedini put do spasenje i sreće … U prvom čitanju današnje liturgije riječi čujemo kako Ninivi prijeti propast zbog grijeha, a Bog neće smrti grješnika, već da se ovaj obrati i živi… Propast zbog grijeha… Grijeh vodi u propast. To je istina Božje riječi. A riječ Božja je uvijek istinita. Čini nam se da to zaboravlja današnji čovjek. Ipak je to i danas istina… Možda smućuje našu vjeru u tu istinu to što grješnici ovdje bolje prolaze…, a na vječnost se baš mnogo ne misli. Na današnju nedjelju Božje riječi, Božja nas riječ poučava: spas od propasti je u toma da grješnik posluša Božju riječ i da se obrati k Bogu… Bog želi zaista i grješnika spasiti… Ali uvjet za spas grješnika je obraćenje…. Obraćenje je potrebno grješnicima. Netko će možda reći da mi nismo grješni … Da li je današnji svijet manje grješan od Ninive? Teško je u to povjerovati. Skloni smo dapače reći da se možda nije nikada toliko griješilo koliko se to čini danas… U svijetu je prisutno toliko zla, jer je u svijetu prisutno toliko grijeha… Kao nekad u Ninivi, tako je spas i današnjem čovjeku u današnjem čovjeku i današnjem svijetu u tom da posluša glas Božji koji poziva na obraćenje. Grješnom svijetu i grješnom čovjeku spasenje je jedino u obraćenju… Obraćenje nam je teško, jer ako ga istinski shvatimo i prihvatimo, moramo ostaviti puno toga što nam je priraslo srcu. Poziv na obraćenje mogao bi možda netko shvatiti kao prijetnju, a na prijetnju se u čovjeku spontano javlja otpor. I jest taj poziv u nekom smislu prijetnja. Ali nije to prijetnja da bi se željelo zlo čovjeku. U tom smislu to nije prijetnja, već poziv na obraćenje i nakon toga na spasenje. Ninivljani su poslušali riječ Božju, povjerovali su Bogu i spasili se. Spasili su se baš zato što su povjerovali i poslušali i obratili se. A mi? Što je s nama? I za nas vrijedi da ćemo se spasiti jedino ako poslušamo riječ Božju i ako se obratimo. Da poslušamo riječ Božju ne prekrojenu „na svoju mjeru“, prema svom ukusu i želji, već da je istinski shvatimo i poslušamo i da pri tom – ako je potrebno (a jest potrebno) „zatajimo sebe“, ostavimo koješta što nam je priraslo srcu… Obratiti se – znači ostaviti svoj grješni put i poći Božjim putem. A taj Božji put treba zapaziti, treba biti siguran koji je to Božji put. Zavapimo i mi sa psalmistom: „Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj.“ Misao liturgije čitanja iznosi sa svom ozbiljnošću i Isus u evanđelju. Njegova je riječ kristalno jasna: „Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ Drugog puta do spasenja nema… Oni koji poslušaju taj poziv ostavljaju mnogo toga, slijede Isusa i postaju mu prijatelji. Ostavljaju, a pri tom postaju bogatiji. Poslušajmo i mi Isusovu riječ. Budimo hrabri i ostavimo ono bez čega ćemo biti mnogo bogatiji, bogatiji u Bogu…