Glas iz Karmela

Krštenje Isusovo

Bog je stvorio čovjeka iz ljubavi i za ljubav. U ljubavi Božjoj čovjek ima početak. U ljubavi Božjoj on treba naći svoje konačno smirenje i osmišljenje. Ali evo: na samom početku čovjekove povijesti dogodila se katastrofa grijeha i prokletstva … Odmah nakon toga Bog ljubavi je dao obećanje spasenja … Tokom povijesti Bog je obnavljao svoje obećanje. Dugo je trebalo čekati ispunjenje. U punini vremena obećanje je ispunjeno … Zapisano je u Svetoj knjizi: Kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo (Gal 4,4-5). Došao je obećani. Njegovim dolaskom započelo je djelo otkupljenja … Objavljen je dolazak Spasitelja na čovjekov svijet. Objavljen je pastirima i Mudracima … Iza objave kod rođenja nadošlo je vrijeme šutnje. Ta je šutnja kao neka priprava za javno djelovanje … Danas se spominjemo tridesetgodišnjeg Isusa pred početak javnog nastupa i djelovanja. Potrebno mu je svjedočanstvo poslanja pred nastup … Kada je istjerao đavla iz opsjednutoga nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: ‘Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!’ (Lk 4,36). Kada su apostoli potvrđivali svoje riječi čudesnim znakovima upitali su ih poglavari: Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste (Dj 4, 7). Potrebno je Isusu svjedočanstvo pred javnim nastupom … Kada jedna država šalje u drugu nekoga tko će je predstavljati, daje mu vjerodajnice, akreditive, dokument kojim će se predstaviti da je uistinu poslanik i predstavnik. .. I Otac nebeski pred javni nastup predstavlja svoga Sina. Daje mu vjerodajnice koje svjedoče o istinitosti poslanstva i navještanja. Izaija je u prvom čitanju navijestio taj dolazak i oslikao lik Božjeg poslanika. Duh Sveti je nadahnuo Izaiju, da je mogao ocrtati onoga koji ima doći u Božje ime … Taj će biti sluga Jahvin, njegov izabranik i miljenik. On će biti opečaćen Duhom Svetim. Ne će biti mitingaš ni demagog … Na Isusu iz Nazareta su se ispunile Izaijine riječi. Upravo je on taj o kom je Izaija prorokovao … Isus je uzor svima koji predstoje narodu … Za njega vrijedi riječ psalmiste: U njega gledajte i razveselite se da . “; se ne postide lica vaša … (Ps 34,6). Da bi bilo takvih treba moliti … ; da se nađu i da dođu … Oni su dar Božji … Za takve treba moliti, da ih vlast ne pokvari. Može vlast ‘udariti u glavu’ i pokvariti nositelja vlasti. Dogodilo se to više puta u povijesti Izraela. Dogodilo se to i dvojici najslavnijih kraljeva Izraela – Davidu i Salomonu … I danas se tako događa … I to ne rijetko. To je uvijek nesreća. Zato je Crkva uvijek molila za one na vlasti. Na Veliki petak u najsvečanijoj sveopćoj molitvi Crkva poziva na molitvu: Molimo i za upravitelje država: da Bog i Gospodin naš po svojoj volji upravlja njihov um i srce na pravi mir i slobodu svih ljudi. I onda stavlja u usta naroda riječi: Svemogući vječni Bože, u tvojoj je ruci ljudsko srce i pravo svih naroda. Pogleda) blago ljude koji su kod nas na vlasti. Daj da se na cijelom svijetu ustali i siguran mir i blagostanje naroda. (Molitva za upravitelje država). Toga Isusa koga je ovjerovio Otac, i ono što je od tog Isusa čuo, naviješta apostol Petar. .. Od Isusa je Petar naučio, da Bog nije pristran, da ga se ne može podmititi i da on jednako želi spasiti sve ljude i narode; da se svima navijesti radosna vijest spasenja i Kristov mir. Petar je za Isusa posvjedočio, da ga je Otac pomazao Duhom Svetim; da je on prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao (ev.). Petar je posvjedočio ono što je sam vidio i čuo … Toga, dakle, Isusa o kojem je prorokovao Izaija, o kom je propovijedao Petar, kojeg je navijestio Ivan Krstitelj, ovjerovio je Otac, za njega je posvjedočio: Ovo je Sin moji Ljubljeni! U njenu mi sva milina (ev.). Nikada nije nitko dobio takvih vjerodajnica. I nikada nije nitko tako ispunio svoga poslanja kao Isus. Ono što je nekoć posvjedočio za Isusa Otac s neba Židovima, svjedoči danas i nama … Poslušajmo Očevo svjedočanstvo. Poslušajmo i Sina ovjerovljenog i poslanog. I postići ćemo po njemu spasenje.