Glas iz Karmela

Toranj Davidov

Mariji u Lauretanskim litanijama pridajemo naziv „Toranj Davidov”, što bi značilo da je Marija ona koja je na povišenom mjestu s kojeg se vidi na daleko. S tornja se može lako uočiti neprijateljske napade. Tako i Marija vidi unaprijed napade neprijatelja i želi nam pomoći da ne upadnemo u njegove zamke. Ako se njoj molimo onda naša duša, koja je dvorac – kako kaže sv. Terezija Avilska – dobiva toranj koji upozorava na zavođenja neprijatelja koji želi našu propast. Te napade ćemo podijeliti na tri područja: riječi, slike i djela. Kako nas to neprijatelj želi zavesti na području RIJEČI? Kroz medije koji šire lažne vijesti i prijevare. Lažno se optužuje nekoga samo zato da ga se ocrni, i tako se među ljudima širi zabluda. Istina se prekriva i ismijava. Simboli koji su nekada predstavljali zlo i Zloga sada se prikazuju kao nešto dobro i simpatično. One stvari koje idu protiv naravnog i Božjeg zakona predstavljaju se kao vrednote, zablude se predstavljaju kao novi načini shvaćanja istine. To seže sve do toga da se i Riječ Božja iskrivljuje i tumači svojevoljno. Obrana od ovakvih napada je poniznost, poučljivost i poslušnost Riječi Božjoj tj. Isusu koji je Istina. O. Gerard kaže: „Marija je slušala riječi Isusa. Ja nek opazim Vašu želju. Razmatrajuć sve, da ne izgubim Vaše.” Time nam o. Gerard želi reći da, kao i Marija koja je „Toranj Davidov”, budemo visoko iznad one zbrke i halabuke koja se događa dolje na zemlji. Nasljedujući Mariju, učimo se biti tihi, kako bismo čuli Božji glas koji dolazi do nas preko malih stvari u svakodnevici. Gerard želi slušati kako bi opazio što Bog želi od njega. Želi pažljivo gledati u razmatranju, da mu ne promakne ono što je Božje. Skupljajući i prebirući u srcu Božje riječi, moći ćemo prozreti zamke neprijatelja i svojim govorom prosvjetljavati druge oko nas. Drugi napad neprijatelja je na području SLIKA. Nikada nije bila toliko raširena nećudorednost i besramnost kao danas. Toliki mladi su ovisni o pornografiji. Moralne zablude se opravdavaju pod izlikom novog poimanja vrijednosti slobode, koje je krivo. Već su djeca zahvaćena tom pošasti, i tako se već od malena kvare njihove nevine duše. Mnogi su krenuli tim krivim putem, a da nisu to ni opazili, ne znajući da je Isus jedini Put. O. Gerard nas poziva da svoj pogled upravimo na Mariju, da nju stalno gledamo. Tako će se očistiti naš pogled i naše srce. To je naša jedina obrana i odgovor protiv ovog napada. „Lijepo je sunce, lijep je mjesec, lijepo je zeleno polje, lijep usjev, al sve je to grdoba spram ljepote bl. Djevice Marije. Zato po svem svijetu idi pa gledaj što je lijepo i najljepše, pa uvijek možeš kazati: od toga je ljepša bl. Djevica Marija. Ljepša je od toga njezina ljepota, duhovna ljepota.” Treći napad Zloga je zavođenje na području DJELA. Tolika zla djela se danas čine u svijetu, i još se opravdavaju i ozakonjuju. Narodi napadaju jedni druge, ozakonjuje se ubojstvo nerođenih i eutanazija. Svijet je odbio Boga koji je jedino pravo Svjetlo i zato hodi u tami, a oči toliko navikle živjeti u tami nisu više sposobne ni za kakvu svjetlost, zato se bune protiv onih koji šire Božju svjetlost u svijetu i koji prosvjeduju protiv zla koje sve više bjesni jer mu se kraj približava. Mnogi više nisu sposobni ljubiti i otupila im je savjest, te umjesto da se bore za život, oni ga zatiru ubijajući one najmanje koji se ne mogu obraniti, a sve pod izlikom slobode izbora. Tako već sada gube i svoj vlastiti život, te hodaju kao zombiji ne shvaćajući da je Isus jedini Život. Trče ovim svijetom kao onaj koji želi pobjeći vlastitoj sjeni te na kraju izmoren umire pokraj stabla u čiju se sjenu mogao sakriti i tako umaći vlastitoj sjeni. To je stablo života, tj. Marija. „Ona je kao jedno čudesno stablo, na sebi svakojakog cvata, svakojakih kreposti imala. Al najvećma se razvio cvat lijepog bijelog čistog ljiljana. Ovaj donese plod, plod najljepši, najsvetiji – milog Isusa. Al lijep cvat, lijepo cvijeće, bl. Divica zato nije uvenula. Ona ostaje i nadalje čista djeva, ljiljan njezine čistoće još i dalje daje miris jer svaka njezina misao je čista.” Zato su i njena djela čista. Slijedimo Mariju, nasljedujmo njezine kreposti pa ćemo se i mi moći suprotstaviti napadima Zloga. Molimo svaki dan krunicu i tako se stavimo pod njezin plašt koji će zaslijepiti neprijatelja, a nama osvijetliti put. Zaključujem riječima našeg o. Gerarda: „Marijo majko, pomozi da tebi slično živimo i tako tvoja vjerna djeca budemo. Amen!”