Don Josipu (Bepu) Franuliću nagrada za životno djelo

U povodu slavlja nebeske zaštitnice župe Nerežišća na Braču sv. Margarite djevice i mučenice te ujedno Dana općine, na uočnicu blagdana u ponedjeljak 12. srpnja na sjednici Općinskoga vijeća nagradu Općine Nerežišća za životno djelo primio je, uz jezikoslovca akademika Petra Šimunovića, don Josip (Bepo) Franulić, rođen 1951. u Nerežišćima a za svećenika Hvarske biskupije zaređen 1977. godine.

Rijetkost je u domovinskim razmjerima da je jedno naselje u znanstvenoj literaturi tako iscrpno i svestrano obrađeno i da je to djelo samo jednoga autora, što je don Bepo tijekom protekla četiri desetljeća učinio s obzirom na bogatu i slavnu prošlost svoga zavičaja, baveći se već iz svojih studentskih dana znanstveno–istraživačkom djelatnošću. Od šest dosad tiskanih knjiga (u rukopisu i pripremi još su mu četiri djela) tri su posvećene isključivo Nerežišćima, i to svjetovnoj, crkvenoj i kulturnoj prošlosti povjesne bračke prijestolnice.

Bibliografiju zavičajne biskupije don Bepo je, uz objelodanjene prijevode arhivskih izvora, obogatio s više desetaka životopisa zaslužnih biskupijskih svećenika. Popisao je i obradio ubijene i progonjene svećenike svoje biskupije u Drugomu svjetskomu ratu. Zaslužan je i na području održavanja i obnove crkveno-kulturne baštine u rodnomu mjestu te u bivšim i sadašnjim župama svoga službovanja na istočnome dijelu otoka Hvara.

Don Bepu je još 1999. dodijeljena nagrada Splitsko-dalmatinske županije, a 2008. primio je visoko državno odličje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića. U dugoj povijesti Hvarske biskupije, osnovane davne 1147. godine, nije poznato da je još koji njezin svećenik dobio tolika zaslužena priznanja na općinskoj, pokrajinskoj i državnoj razini. (jb, gk)