Zvuci harfe u Bazilici MBB – nastupila je Dijana Grubišić Ćiković2