Glas iz Kamrela

POUZDANJE VODI DO LJUBAVI Jednom kada prihvatimo da je Bog milosrdna Ljubav, k Njemu idemo s povjerenjem. S druge strane, “pouzdanje vodi ljubavi”. “Ljubav je duša Puta Duhovnog Djetinjstva, baš kao što je temelj i vodilja duhovnog života i jedino sredstvo kojim se duša može uzdići do potpunog savršenstva. Jer bez ljubavi nećemo imati ni […]

Glas iz Karmela

POUZDANJE I DOBRA DJELA Terezija je priznala da ne moramo od naših djela očekivati ​​naš napredak. Razlog našeg rada je dokazivanje Bogu da imamo dobru volju. “Budite poput malog djeteta”, savjetovala je novakinjama. “Vježbajte sve kreposti i zato uvijek podignite svoje malo stopalo da biste se popeli na ljestve svetosti; ali nemojte si zamišljati da […]

Glas iz Karmela

MILOST, POUZDANJE I DOBRA DJELA Ovako sv. Mala Terezija pjeva kad je u suhoći, kad osjeća da joj se Isus skriva: “Da, dopusti Njemu da se sakrije! Sasvim rado ću Ga pričekati Do tog velikog Dana koji nema zalaz sunca I mračna vjera mora umrijeti. “ Slijedeći Terezijin primjer, učinimo svoje povjerenje proporcionalnim veličini Božanskog […]

Glas iz Karmela

TEREZIJINO APSOLUTNO POVJERENJE U BOGA Čak se i u ranom djetinjstvu Terezija u svim okolnostima vježbala u stavu apsolutnog povjerenja u Boga. Već je shvatila ono što drugima trebaju duge godine da nauče, da je obeshrabrenje nešto negativno i nije korisno za dušu. U predvečerje svoje Prve pričesti u svoj je dnevnik zapisala: “Nikad se […]

Glas iz Karmela

MALA PTICA I SUNCE LJUBAVI Na divnim stranicama koje je sv. Mala Terezija napisala na zahtjev sestre Marije od Presvetog Srca, ona na privlačan način, koji nije bez dubine, opisuje u kojoj bismo mjeri trebali imati povjerenja u Ljubav. Sebe zamišlja kao ptičicu, prekrivenu samo laganim perjem, ali koja se očima i srcem orla usuđuje […]

Glas iz Karmela

TEREZIJINO PRIKAZANJE BOGU Terezijin duh siromaštva je otišao toliko daleko da nije ni imala za cilj stjecanje osobnih zasluga za obogaćivanje vlastite duše. Terezija je, naravno, znala da je svako pravilno izvedeno djelo zaslužno u Božjim očima, ali te zasluge nije željela rezervirati za sebe. Željela je ostati siromašna i svoju milost i svoju sreću […]

Glas iz Karmela

ŠTO ZNAČI BITI “BEZ ŽELJA ILI KREPOSTI”?  15.10.2023. Danas na blagdan sv. Terezije Avilske, a ona se neće ljutiti, slijedit ćemo i dalje zanimljive misli sv. Male Terezije, njezine duhovne kćerke, a obje naučiteljice Crkve. U jednom pismu, koje se često citira, kao ono koje najsavršenije izražava terezijanski nauk, postoji rečenica koja nije u potpunosti […]

Glas iz Karmela

SIROMAŠTVO DJETETA MALO DIJETE nije samo slabo, već je i siromašno. Ne samo da ne može učiniti ništa, već ne posjeduje ništa. Ima samo ono što mu roditelji daju. Terezija, oštrim duhovnim osjećajem koji je karakterizira, primjenjuje ova zapažanja na vlastiti Mali Put Duhovnog Djetinjstva: “Da bismo ostali mala djeca, trebamo očekivati sve od našeg […]

Glas iz Karmela

BLAGDAN MALE TEREZIJE KARMELIĆANKE NA BEATIFIKACIJI BL. ALOJZIJA STEPINCA U nedjleju 1. listopada je blagdan sv. Male Terezije i ujedno obilježavamo 150. godišnjicu njezinog rođenja. Za tu prigodu jučer su padale latice ruža, jer ona je svetica čije su zaštitni znak ruže i križ. Obećala je da će na zemlju slati kiše ruža, tj. uslišanja molitava. […]

Glas iz Karmela

DVADESETPETOGODIŠNJA PRISUTNOST KARMELIĆANKI U MARIJI BISTRICI Ovom emisijom prekidamo niz posvećen sv. Maloj Tereziji, čiji jubilej 150. godišnjice rođenja slavimo, da bismo se osvrnule na jubilej naše karmelićanske zajednice ovdje u Mariji Bistrici. Naime, sutra 25. rujna obilježavamo naše 25. godišnje molitveno prisustvo ovdje u sjeni Svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Sada nakon […]